چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳
 • کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر معظم انقلاب
  دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر معظم انقلاب
 • قانون اساسی و تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی
 • کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نشست مشترک نمایندگان آکادمی حکمرانی چین با رؤسای اندیشکده های مرکز
  نشست مشترک نمایندگان آکادمی حکمرانی چین با رؤسای اندیشکده های مرکز
 • تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نشست بازخوانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  نشست بازخوانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • کنگره پیشگامان پیشرفت
  کنگره پیشگامان پیشرفت
 • نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی
  نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی

اسلامی بودن الگو

از طرف ديگر، [این الگو] اسلامى است؛ به خاطر اينكه غايات، اهداف، ارزش‌ها و شيوه‌هاى كار، همه از اسلام مايه خواهد گرفت؛ يعنى تكيه‌ى ما به مفاهيم اسلامى و معارف اسلامى است. ما يك جامعه‌ى اسلامى هستيم، يك حكومت اسلامى هستيم و افتخار ما به اين است كه مي‌توانيم از منبع اسلام، استفاده كنيم. خوشبختانه منابع اسلامى هم در اختيار ما وجود دارد؛ قرآن است، سنت است و مفاهيم بسيار غنى و ممتازى كه در فلسفه‌ى ما و در كلام ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابراين «اسلامى» هم به اين مناسبت است. الگو هم نقشه‌ى جامع است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی

شرایط تحقق الگو

تحقق الگو، در گرو تلاش بلندمدت و مدبرانه و منسجم ارکان نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ايران است. بدين منظور، نقش ارکان ياد شده در اجراي الگو، در چارچوب وظايف قانونی آن‌ها، تحت راهبری عالي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در متن الگو مشخص و تکليف نظارت بر اجرا و به‌روز رسانی الگو، معين شده است. از مردم عزيز، به‌ويژه جوانان که دستاوردهای الگو متعلق به آنان است، درخواست مي‌شود که مجدّانه به اجرای آن همت گمارند و بر تحقق شايسته آن پای فشارند.

برگرفته از: مقدمه پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Back to top