چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پس از ابلاغ توسط مقام معظم رهبری، قابل دریافت خواهد بود.

Back to top