چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

به منظور تصویب برنامه‌ها و طرح‌های دبیرخانه حوزوی، براساس مصوبه جلسه 131 مورخ 1396/01/19 شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ارتباط با اصلاح ترکیب و انتخاب اعضای شورای حوزوی مرکز، ترکیب شورای حوزوی مرکز مصوب هجدهمین جلسه شورای عالی مورخه 1390/09/25 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: 

 - اعضای حوزوی شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 - معاون پژوهشی مدیریت حوزه علمیه قم

 - رئیس دبیرخانه حوزوی مرکز الگو

 - 3 تا 5 تن از مدرسان و محققان برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی 

- دبیر شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Back to top