چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

شرح وظایف

1- برنامه‌ريزي براي اداره مناسب امور مركز در كليه وظايف و مسئوليت‌هاي: بودجه، مالي، اداري، حقوقي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در چارچوب وظايف و برنامه‌هاي مركز.

2-تهيه و پيشنهاد ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي مركز و بهبود مستمر آن.

3- كمك به ايجاد بسترهاي لازم به منظور تربيت نيروي علمي مورد نياز كشور در جهت طراحي و اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

4- برنامه‌ريزي‌ و هماهنگي براي برگزاري و پشتيباني نشست‌ها و همايش‌ها و كارگاه‌هاي علمي و دوره‌هاي تخصصي در زمينه‌ها و موضوعات مرتبط با الگو در سطح ملي و بين‌المللي.

5- عزل و نصب مسئولان حوزه پشتيباني مركز.

6- تنظيم گزارش عملكرد سالانه مركز در زمينه مسئوليت‌هاي حوزه معاونت.

7- تنظيم بودجه سالانه و كمك به تنظيم ترازنامه و صورت‌هاي مالي مركز.

8- بررسي حقوقي قراردادها، پروتكل‌ها و موافقت‌نامه‌هاي مركز.

9- اقدام جهت استيفاء حقوق مركز از طريق طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي در داخل و خارج از كشور، در كليه مراحل رسيدگي و حكمّيت و ساير اقدامات قانوني.

10- مطالعه و بررسي و گردآوري اطلاعات و انجام بررسي‌هاي لازم و تهيه، تدوين و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به منظور رفع نواقص و خلاءهاي قانوني و تهيه پيش‌نويس لوايح يا اصلاح قوانين مورد نياز.

11- تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي مركز و اصلاحات مورد نياز در مقاطع مناسب زماني.

12- تهيه‌ و تنظيم‌ دستورالعمل‌هاي‌ امور اداري‌، مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات.

13- تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط با تبصره‌هاي قوانين بودجه سنواتي.

14- ايجاد شرايط نرم‌افزاري و سخت افزاري مناسب براي برقراري ارتباط و همكاري با شخصيت‌ها و مجامع علمي ملي و بين‌المللي و تبادل نظر و ارائه دستاوردهاو الهام‌بخشي در سطح جهان در زمينه الگو.

15- ايجاد و نگهداري درگاه ارتباطي مناسب براي استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي ملي در جهت گفتمان‌سازي و ترويج الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

16- كمك به ايجاد شرايط لازم براي حضور گسترده و پرنشاط جوانان در عرصه تفكر و مطالعه و ابراز نظر براي پيشرفت جامعه و نظام اسلامي و تعميق آگاهي‌هاي ديني و انقلابي و تاريخي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي آن.

17- ايجاد دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعات علمي، مجله‌هاي علمي الكترونيكي، كتاب‌هاي علمي، مراجع علمي الكترونيكي و پايگاه‌هاي علمي.

18- نظارت بر پياده‌سازي استانداردهاي ملي و بين‌المللي در درگاه و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري.

Back to top