خانواده متعالی و چالش های ساختاری و نهادی نظام حکمرانی

 

 

 

 

در ادامه سلسله مباحث تخصصی اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در یکصد و هفدهمین نشست تخصصی تحول خانواده در ایران و جهان و بررسی عناصر و عوامل تأثیرگذار بر خانواده، دکتر حبیب الله مسعودی فرید پژوهشگر و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران در جمع اعضای اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موضوع «خانواده متعالی و چالش های ساختاری و نهادی نظام حکمرانی» را به بحث گذاشت.

 دکتر حبیب الله مسعودی فرید در این نشست، با بیان لزوم تبیین نظام مسائل گفت؛ راه حل های ما بر همان سبک و سیاقی شکل می گیرد که به مسائل توجه می کنیم، وی با اشاراتی به تبیین و تشریح عرصه های مختلف تأثیرگذار بر نهاد خانواده، نظیر؛ نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای، فناوری اطلاعات و فضای مجازی، گفت: نظام حکمرانی با تبیین و طراحی ساختارها و بهره گیری از تجارب جهانی و سپردن امور به دست شایستگان و نخبگان علمی، مهم ترین نقش را در هدایت رفتار مردم و کارآئی نظام دارد. از چنین منظری، اصلاح ساختارها و به روز رسانی آن بر اساس مؤلفه های علمی، زمینه را برای هدایت رفتارها در راستای اهدف مورد نظر، هموار و موجب کارآمدی نظام حکمرانی می شود.

دکتر مسعودی فرید در ادامه به  چالش های نظام حکمرانی در حوزه نهاد خانواده اشاره و اظهار کرد: ناکارآمدی نهادهای متولی، عدم اصلاح ساختارهای مرتبط، نبود نگاه کل گرا، ناهماهنگی گرایش های سیاسی، فرصت های نابرابر، کم رنگ شدن شایسته سالاری در نهادهای متولی، کم توجهی نهادهای تجارت، رسانه، آموزش و سلامت به خانواده و غفلت از توانمندسازی نهاد خانواده، موجب تشدید چالش ها و افزایش مشکلات شده است.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران بر این باور است که تحکیم و تعالی خانواده در خلأ محقق نمی شود؛ بلکه دست یابی به این مقصد متعالی، نیازمند بازخوانی و بازبینی ساختارها و به روز رسانی چرخه فعالیت هاست. به گفته ایشان، تعدد نهادهای متولی و عدم همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف نه تنها، کارآمدی نظام خانواده را به همراه نداشته؛ بلکه در مواردی موجب تعارض و هم پوشانی وظایف نیز گردیده است.

ایشان در بخش پایانی سخنان خود، بر تعیین متولی مشخص برای نهاد خانواده و اصلاح ساختارها و تجمیع آن، تقویت نظام ارتباطی و ایجاد سامانه ارتباطی مردم با مسئولین، تعیین شاخص های اندازه گیری، اصلاح سیاست ها و راهبردها در حوزه تقنینی، قضائی و اجرائی، بهبود نظام ارزشیابی، تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش، رصد تحولات خانواده و بهره گیری بیشتر از صاحبان اندیشه و خرد در ساحَت های مرتبط و سازمان دهی سازمان های مردم نهاد در حوزه نهاد خانواده، تأکید کرد.

images.jpg3256

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید