تبیین جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در سند الگو

 

 

 


در نشست اندیشه ورزی‌ اندیشکده آب، محیط زیست، ‌امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موضوع "تبیین جایگاه  انرژی های تجدیدپذیر در الگوی توسعه کشور، چالش ها و راهکارهای تحول" توسط آقای دکتر مجید عباسپور، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو اندیشکده آب، محیط زیست، ‌امنیت غذایی و منابع طبیعی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور اعضای اندیشکده و علاقمندان ارایه خواهد شد.
این نشست در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶ در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.
براساس برنامه های مصوب مرکز، برگزاری نشست های اندیشه‌ورزی، پس از اتمام سخنرانی استاد مدعو اساتید حاضر در جلسه نقد و نظر خویش را در جلسه اعلام و توسط ارایه دهنده پاسخ داده خواهد شد.
گفتنی است هریک از اندیشکده های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به تناسب موضوع با دعوت از اساتید مطرح، نشست های اندیشه ورزی رابرگزار می کنند.

photo9389346769

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید