تصویب محورهای فعالیت اندیشکده ها در سال ۱۴۰۳

 

 

 

در صد و هجدهمین جلسه شورای تلفیق و هماهنگی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محور های پیشنهادی فعالیت های اندیشکده ها در سال ۱۴۰۳ مطرح شد.

در این جلسه محورهای اصلی فعالیت  اندیشکده ها ارائه و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

با تصویب این محور ها، اندیشکده های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس محورهای تصویب شده، برنامه سال آتی خود را پیشنهاد می نمایند. ‌

دکتر اکبر زاده عضو شورای عالی و معاون هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز سه سرفصل برای برنامه ریزی سال آتی به جلسه ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

 تبیین و گفتمان سازی الگو - اندیشه ورزی و زمینه سازی برای نظریه پردازی پیشرفت در عرصه تخصصی اندیشکده- فعالیت های تعاملی اندیشکده ها محورهایی بود که در این جلسه مطرح و کلیات برنامه‌های ذیل محور ها به تصویب رسید.

 IMG 5414104

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید