در پنجاه و هشتمین نشست اندیشه ورزی مرکز الگو مطرح شد:دوراهی‌های اجتماعی در ایران

 

 

 

 

در پنجاه و هشتمین نشست اندیشه ورزی مرکز الگو اسلامی ایرانی پیشرفت آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران سخنرانی داشت.

در این نشست که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، موضوع "دوراهی‌های اجتماعی در ایران و موضوع پیشرفت اخلاقی" در جمع اساتید اندیشکده ها، کارشناسان و مدیران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 دکتر جوادی یگانه در ابتدا به تبیین چارچوب نظری بحث خود با عنوان "تئوری بازی" و  مفاهیم بازی دوراهی زندانی و انواع دوراهی زندانی: مساله حصار و مساله دام پرداختند، ایشان همچنین علل و راه‌‌حل‌های  این دوراهی ها را به صورت روانشناختی و ساختاری مورد بررسی و تبیین قرار دادند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تشریح رفتار بازیگران در تئوری بازی، گفت: بازیگران می توانند از طریق همكاري(cooperation) كه در آن‌ فرد به‌ دنبال‌ افزايش‌ سود دو نفره‌ است و از آن‌ طريق‌ به‌ دنبال‌ كسب‌سود خويش‌ باشد؛ همچنین عدم‌همكاري(defection) كه‌ در آن‌ فرد به‌ دنبال‌ سود فردي‌ خويش‌ است‌ و اثرات‌ ناشي‌ از اين‌رفتار غيرهميارانه‌ برايش‌ چندان‌ مهم‌ نيست‌ رفتار کند. ایشان در ادامه با اشاره به وجود دوراهی های اجتماعی در موقعیت های مختلف اجتماعی و فردی در جامعه اظهار کرد: اینجا منظور از نفع فردی؛ فردگرایی مثبت نیست، بلکه برعکس نفع فردی آنیی است که به نفع آتی و کل اجتماع ترجیح داده می شود و تبعات و پیامدهای غالبا منفی در جامعه خواهد داشت.

دکتر جوادی یگانه تعریف دو راهی اجتماعی اینطور بیان کرد: موقعیتی که فرد با دو گزینه روبروست: نفع فردی و جستجوی این نفع فردی از طریق نفع جمعی که در این رابطه برای هر فرد،‌ بی‌توجه به انتخاب دیگران، گزینه غیرهمیارانه، نفع فردی بیشتری به دنبال دارد، اگر تعداد زیادی از افراد، گزینه غیرهمیارانه دنبال را انتخاب کنند در بلندمدت، همه و از جمله خود آن کنشگران، زيان‌ بيشتري‌ مي‌برند و موقعیت دوم گزینه همیاری و رسیدن به نفع جمعی؛ دکتر جوادی یگانه در تبیین این موضوع (انتخاب بازیگران و همیاری یا عدم همیاری آنها) موارد ذیل (ترجیحات رفتاری) را در انتخاب افراد موثر دانستند؛ -وسوسه‌:(Tempetation) در اين‌ حالت‌، فرد عدم‌همكاري‌ دارد ولي‌ ديگري‌ همكاري‌ مي‌كند. -پاداش:(Reward) در اين‌ حالت‌، بازیگران اکثرا همكاري‌ مي‌كنند و نتایج مطلوبی حاصل می شود. -مجازات:(Punishment) در اين‌ حالت‌، بازیگران همکاری نمی کنند و از مزاياي‌ همكاري‌ محروم‌ مي‌شوند. - حماقت:(Sucker) در اين‌ حالت‌ فرد همكاري‌ مي‌كند، ولي‌ طرف‌ مقابل، همكاري‌ نمي‌كند و از همكاري‌ بازيگر الف‌ سوء‌استفاده‌ مي‌كند. در اين‌ حالت‌ بازيگر الف‌ متهم‌ به‌ حماقت‌ و مورد سوءاستفاده‌ می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در موضوع راهکارها، به راه‌های ساختاری حل مساله دوراهی اجتماعی اشاره و با تاکید برتغییر نسبت هزینه-فایده، قرار دادن همکاری به عنوان گزینه پیش‌فرض، ایجاد حس مالکیت مشترک، فراهم کردن اعتماد و تلافی همیاری‌ها، استفاده از فناوری و مکانیسم‌های بازی را از جمله راه‌های ساختاری دانست که به حل مساله دوراهی اجتماعی منجر می شود.

همچنین آقای دکتر حسین میرزایی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و اعضای اندیشکده های مرکز به بحث و بررسی موضوعات و مصادیق دوراهی های اجتماعی و راه حل های آن در ایران پرداختند. شایان ذکر است مشروح سلسله نشست های اندیشه ورزی بصورت کتابچه ای با نام خود سخنران جلسه چاپ و منتشر می شود. مشروح دیگر نشست های اندیشه ورزی در سایت انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جهت استفاده علاقه مندان موجود است.

IMG 7432

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید