رئیس

دکتر صادق واعظ زاده

 

 

- استاد دانشگاه تهران
- دکتری از دانشگاه کوئین کانادا
- عضو ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی
- عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

- رئیس اسبق جهاد دانشگاهی
- معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
- عضو ارشد انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک
- برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1389
- انتشار بیش از 60 مقاله علمی در نشریات علمی و پژوهشی و ثبت یک اختراع بین المللی