نشست هم اندیشی بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور استادان و نخبگان دانشگاهی پیام نور

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نقل از به همت مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی پیام نور و با همکاری بسیج اساتید دانشگاه نشست هم اندیشی بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور حجت الاسلام دکتر واعظی عضو مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و  رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام نبوی مسئول نهاد رهبری، دکتر دارایی دبیر مرکز هم اندیشی اساتید و دکتر پارسا رئیس بسیج اساتید دانشگاه از طریق ویدئو کنفرانس به صورت سراسری در تمامی استان های کشور برگزار شد.

در این نشست که عصر روز دوشنبه 5 آذر در سالن شورا حوزه ریاست برگزار شد. پس از سخنان حجت الاسلام نبوی پیرامون اهمیت و لزوم توجه ویژه به بحث، دکتر پارسا بر لزوم تشکیل کارگروه های استانی جهت سند سازی و تجمیع مباحث مطرح شده و اهتمام بسیج اساتید در این امر تاکید کرد.

در ادامه حجت الاسلام دکتر واعظی در طی سخنانی به طرح بحث پرداختند. وی با بیان اینکه در 200 سال گذشته مسائل جهان اسلام متاثر از سنت و مدرنیته بود و این مواجهه همراه با نوعی ضعف و احساس عقب ماندگی بوده است.

بخشی از واکنش ها مانند مدرنیسم و لیبرالیسم اسلامی که متاثر از دلدادگی و شیفتگی به غرب هستند معتقدند راه نجات به شدت غربی شدن و قبول سبک زندگی و سامانه اجتماعی و سیاسی غرب است.

در مقابل واکنش های سلبی که با انکار موفقیت ها و پیشرفت های غرب و بدعت دانستن آن و تکفیر غربی ها مشکل جهان اسلام را دوری از مسائل اسلامی می دانند و مانند سید قطب معتقدند غرب نمود جاهلیت نو است و باید مانند صدر اسلام با تکفیر، هجرت و جهاد با آن مقابله کرد.

گفتمان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حد وسط و اعتدالی دو گفتمان است.

از جنبه سلبی انقلاب اسلامی قائل به نفی مطلق غرب نیست شاهد آن وجود پارلمان و قبول رای مردم است. از لحاظ ایجابی انقلاب اسلامی دعوت به تاسیس تمدن نوین اسلامی دارد و معتقد است جهان اسلام بر پایه داشته ها و ارزش های خود توانایی تمدن سازی جدید خود را دارد. البته هر تمدنی با تاثیر پذیری از تمدن های دیگر مشکل می گیرد. این رویکرد تمدنی از ابتدا با کاستی های نظری و عملی همراه بوده است.

به لحاظ عملی همواره نظام با چالش های بین المللی و صنف های مدیریتی همراه بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که تاسیس تمدن جدید فرآیندی زمان بر و تدریجی است.

به لحاظ نظری در بسیاری از وجوه و مبانی مربوط به پی ریزی یک تمدن وفاق وجود ندارد به طور مثال در حوزه عدالت اجتماعی با توجه به وجود نظریه های متفاوت در زمان جنگ اقتصادی دولتی و سوسیالیستی و در زمان سازندگی اقتصاد خصوصی مبنا قرار گرفت.

این اختلاف تئوری ها و نظرها در برنامه های پنج ساله و عملکرد دولت ها کاملاً مشهود است. ایشان در ادامه اضافه کردند: براساس این مقدمات، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد مقام معظم رهبری برای ایجاد نقشه راه پی ریزی تمدن جدید اسلامی مردم ایران است. در واقع این سند کلان نظریه و کلان نقشه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب است و سند بالادستی تمام اسناد و برنامه ریزی های نظام است.

این سند براساس چشم انداز 5 ساله آینده برنامه ریزی شده است.

آنچه تا کنون تدوین شده الگوی پایه است و مشتمل بر آرمان ها، مبانی، افق و تدابیر کلان است.

جوهره اسلامی بودن آن در مبانی و آرمان ها است.

الگوی اسلامی ایرانی مشتمل بر عرصه های مختلف مانند زندگی، علم و... است و در الگوی جامع باید به تمام این عرصه ها پرداخته شود. هم باید الگوهای بخشی، هم سنجه ها، هم تقسیم کار و هم نهادهای نظارتی باید تدوین شود.

باید به این نکته توجه شود که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنها یک سند است و نیاز به عمل و اجرا دارد. سند هیچ گاه تضمین موفقیت خود را ندارد و لزوم موفقیت آن این است که اقناع شوند.

ایشان وظیفه حوزه و دانشگاه در این مسیر را اولاً تکمیل الگو از طریق مشارکت در تدوین الگوهای بخشی ثانیاً تدوین تدابیر و اقدامات بخشی و تقدم و تأخر تدابیر و ثالثاً فرهنگ سازی نخبگانی و عمومی و ایجاد امید و اعتماد به نفس در جامعه است.

در ادامه اعضای علمی دانشگاه در سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس و با مدیریت دکتر دارایی دبیر محترم هم اندیشی در این نشست مشارکت داشتند که اهم مطالب ارائه شده و جمع بندی آنها توسط حجت الاسلام دکتر واعظی به قرار ذیل می باشد.

1- دکتر اسماعیل پور استان فارس:

در ابتدا هدف از طرح این مباحث باید روشن شود. جامعه دانشگاهی حوزوی ما باید در تجزیه و تحلیل مباحث مطرح شده در بحث چگونگی اجرای اهداف و الگوها اهتمام ورزند.

2- دکتر عبدالملکی سازمان مرکزی :

باید بررسی شود که آیا این الگو زمان محور است؟ آیا نیازهای انسان 20 یا 50 سال آینده در این سند دیده شده؟ ضمانت اجرایی این سند چیست؟ واقع گراست یا آرمانگرا؟ آیا مجریان سند رویکرد عدالت محور خواهند داشت؟ مشکل هروز جامعه مشکل مدیریتی است یا سند چشم انداز ؟

3- دکتر مهدوی نژاد استان یزد

تا چه حد می توانیم بدون در نظر گرفتن مقدمات طرح سند چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت کنیم؟ سنت گرایی، تجدد گرایی و پسا تجدد گرایی مبتنی بر عقل و احتیاجات انسان است. در ابتدا باید قلمرو دین و انتظار خود از این سند را مشخص کنیم؟در تدوین این سند تا چه اندازه از نیروهای علمی دانشگاه بهره برده شده است؟

4- دکتر قربانی استان تهران

لزوم اهتمام بر تکمیل الگو از طریق فراخوان جامعه نخبگانی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و بند5 ابلاغیه 8 بندی ایشان.

5- دکتر جهان بخت سازمان مرکزی:

با توجه به تدوین سندهایی مانند سند نوین تمدن اسلامی، سند الگوی پیشرفت، سند چشم اندازه1404، مقیاس راهبرد باید به مقیاس فرآیند تغییر کند. جامعه دانشگاهی و دانشگاه در مثلث دانش متولیان و مردم در جایگاه دانش قرار دارد.

در تدوین سند باید به مزیت های جهانی توجه کرد و باید مشخص شود و محورهای پنج گانه سند چه نسبتی با هم دارند و چه نسبتی با سبک زندگی دارند؟ نسبت سند با الزامات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری چیست؟

6- دکتر احدی مطلق سازمان مرکزی :

ابتدا باید به تبیین وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت پرداخت. سپس ضمانت اجرایی آن مشخص شده و این که دقیقا چه ضمانتی برای تعطیل نشدن آن وجود دارد؟ چقدر جایگاه اسلام در این سند اهمیت دارد؟ پیشران های این سند چیست؟

7- دکتر کی منش استان تهران :

در بحث ظهور و سقوط تمدن ها، در کجای این تمدن هستیم آیا در ظهور قله و یا سقوط هستیم؟آیا داده های آماری در این خصوص و شاخص های کمی وجود دارد؟

8- دکتر عسکرانی استان اصفهان:

با توجه به سابقه 70 ساله برنامه های توسعه در ایران و عدم موفقیت این برنامه ریزی ها در شرایطی که هر روز شرایط و نیازهای مردم جهان تغییر می کند چگونه می توان برای انسان 50 و یا 150 سال آینده برنامه ریزی کرد و لزوم چنین برنامه ای چیست؟  

9- دکتر علی اکبری سازمان مرکزی :

روش برنامه ریزی براساس روندهای موجود برای زندگی آینده در جهان متروک است و باید آینده های ممکن را پیش بینی کنیم عوامل اثر گذار و اثر پذیر را شناسایی و آینده مطلوب را پیدا کنیم.

جمع بندی حجت الاسلام دکتر واعظی:

در بحث نیاز سنجی و مشارکت دانشگاه علاوه بر طرح مباحث در اندیشکده نشست های سالانه با حضور دانشگاهیان و اساتید از طریق فراخوان برگزار می شود.

در بحث مبانی دین شناختی برای هر یک از محورها، مقالات و پژوهش های فراوانی صورت گرفته و این محورها چکیده مباحث مطرح شده و در واقع نقشه راه است.

الگوی پایه متن اولیه است و آنچه مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند دعوت از نخبگان برای تکمیل آن است نه ابلاغ سند.

چون یکی از عرصه های سند زندگی است در صورت اجرا سبک زندگی اسلامی موثر است.

اگر نظامی در صنعت های خود مستاصل بماند نمی تواند پیشرفت کند ضعف ها و نقص ها در کشورهای در حال توسعه به سبب فراهم نبودن زیر ساخت ها وجود دارد و نباید موجب مأیوس شدن و حرکت نکردن به سمت پیشرفت باشد. تحلیل شرایط حاضر، وضعیت شناسی و آسیب شناسی از مباحث اصلی و مهم در اندیشکده ها بوده است.

برای رسیدن از وضع موجود( دانش توصیفی) به وضع مطلوب( دانش نمایی و هنجاری) نیاز به دانش شبه بنیادین و توسعه ای است و این نقطه ضعف جامعه علمی ماست و مدیران براساس شبه دانش و تجارب عمل می کنند.

افق را 50 یا 100 ساله می بینند نه اینکه برنامه ریزی کنند و این سند برنامه نیست بلکه سند بالا دستی برنامه ریزی است.

جهان غرب با تمام فراز و نشیب هایش چهارچوب ارزشی لیبرالی خود را حفظ می کند. این الگو به شدت وجه ایدئولوژیک دارد و بنا نیست برمبنای حوادث به هر سویی کشیده شویم.

جهت دانلود صوت جلسه کلیک فرمایید.

 

 

منبع خبر:

http://pnum.nahad.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=584&pageid=76375&newsview=546639