گزارش تصویری حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردی

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یازدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 4 خرداد ماه سال جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور مهندس محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت) برگزار شد.

نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه نگارش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از اهمیت به سزایی برخوردار است، گفت: الگو سازی برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب، خیلی مشکل است و باید الگو و مدلی تهیه شود که به اصلاح من و حکومت کمک نماید. عدالت اقتصادی یک اصل است و وجود رانت یک مسئله بد و حرام است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهار داشت: صداقت را یکی از صفات بارز و مشترک اکثر مدیران موفق در دنیا است و تنها راز موفقیت آنها نیز بر پایه همین صداقت است.

 

در ادامه گزارش تصویری این گفتگوی راهبردی ارائه شده است.

 

 

 

d11.1

 

  

 

 

d11.2

  

 

 

d11.3

 

 

 

d11.4 

 

 

d11.6