گزارش تصویری حضور وزیر علوم در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هشتمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

فرهادی گفت: آموزش عالی دارای 4 چالش اصلی است. چالش نخست آن این است که آموزش عالی در پاسخگویی به تقاضای بازار دچار ضعف است. چالش دوم این است که این گستره پهناور آموزش عالی و پژوهش در یک نظام بسته است. چالش سوم هم نظام حکمگرایی واگرا و چالش چهارم کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف در کارایی رویکردهای فرهنگی – اجتماعی است.

 

IMG 9054

 

 IMG 9059

 

IMG 9066 

IMG 9067 

  

IMG 9068

 

IMG 9072 - Copy

 

IMG 9074

 

IMG 9080 - Copy 2