گزارش تصویری حضور آیت الله دری نجف آبادی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ششمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی درباره مسائلی مانند اشکالات موجود در نظام آموزش و پرورش کشور، سیستم اداری، مشکلات خصوصی‌سازی، بهره‌وری و اهتمام بیشتر به عناصر پیشرفت در کشور برگزار شد.

 

 

 

IMG 8674 

 

IMG 8678 

 

IMG 8681 - Copy 

 

 

IMG 8687 - Copy 

 

IMG 8690 - Copy 

 

 IMG 8700