گفتگوهای راهبردی (2) سخنران: آقای مهندس میرسلیم

 

 

 

IMG 7917 - Copy

 

گفتگوهای راهبردی (2) سخنران: آقای مهندس میرسلیم

(1394/03/16)

دومین نشست از سلسله نشست­های گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سخنرانی آقای مهندس میرسلیم درباره تجارب جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکومت و فرهنگ اختصاص داشت.

ایشان با دسته بندی سخنان خود در 6 موضوع به چگونگی تدوین قانون اساسی، انتخاب رهبری و نقش بی بدیل ایشان در حفظ و تداوم انقلاب، مساله دولت و ویژگی دوره­های مختلف ریاست جمهوری در کشور، مجلس شورای اسلامی و ساز وکار انتخابات، قوه قضائیه و موضوع جامعه و فرهنگ عمومی پرداخت.

مهندس میرسلیم با بررسی برخی چالش ها در موضوعات6گانه فوق راه حل ها را نیز ارائه کرد.

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود ضمن اشاره به لزوم مهار و فساد و خلاف در کشور به مساله ضرورت کاهش وابستگی به نفت تاکید کرد.

همچنین مقابله با اسراف و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را خواستار شد.

ایشان با تاکید بر شایسته سالاری از ضرورت تکیه بر وجاهت عقل گرایانه بر وجاهت عوام گرایانه سخن گفت و اتکا بر علم و جامع نگری را به عنوان تجربه خویش در حوزه علم و فناوری دارای اولویت دانست.

در عرصه فرهنگ به مساله فراموشی بخش معنوی فرهنگ و دوگانگی در فعل دولت و سیاست های مصوب اشاره کرد و افزود نزدیک هزار و دویست و یا سیصد بند سیاست های مصوب فرهنگی در کشور وجود دارد که سرمایه مهمی است که اجرا نشده است.

مهندس میرسلیم ضمن اشاره به مساله سلامت مردم، موضوع محیط زیست را نیز به عنوان ابزار مادی تمدنی دارای اهمیت دانست.

از دیگر دغدغه های ایشان مساله فدا نشدن منافع ملی در اصرار بر بوم گرایی نمایندگان مجلس و موضوع ضرورت ارتقاء نظارت و بازرسی مجلس بود.

در حوزه قضا نیز پیشگیری را مقدم بر برخورد دانست و خواستار کوتاه شدن ساز وکار دادرسی گردید.

ایشان به اصالت خانواده در نظام اسلامی اشاره کرد و خواستار تدابیری برای استحکام نظام خانواده در ایران شد.

مهندس میرسلیم در سخنان خود همچنین از قوام نایافتگی فرهنگ عمومی در مقابله با یورش های فرهنگی و لزوم مصونیت نسبت به تهدیدات فرهنگی انتقاد کرد.

ایشان در پایان سخنان خود به مساله دانشگاه اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با اهتمام به آموزش و پرورش عالی بتوان کارهای مناسب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را رشد داد.