الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قالبی متناسب با سیرت قضای اسلامی است

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید در گام دوم انقلاب حضور فعال داشته باشد، گفت: با الهام گرفتن از آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرمودند، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوها و قالب متناسب با سیرت قضای اسلامی و قالبی برای یک قضای اسلامی است.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تدوین الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت، بیان کرد: مسأله‌ای که ما حتماً در گام دوم باید در آن حضور فعال داشته باشیم، الهام گرفتن از فراخوان رهبر معظم انقلاب پیرامون الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت است.

وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از الگوها و یک قالب متناسب با سیرت قضای اسلامی و قالبی برای یک قضای اسلامی است، قالب متناسب با این محتوا.

رئیسی خاطرنشان کرد: در این قضیه عجله‌ای نیست. من با عزیزانمان در مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت تماس گرفتم، آنها کارهای مقدماتی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را انجام داده‌اند. اما لازم است مسائل قضائی الگو توسط افراد مجرب در دستگاه قضائی و دانش آموختگان حوزه و دانشگاه، همراه با جزمیت دستگاه قضائی بازبینی شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یک نظام حقوقی که هم محتوا، محتوای قضای اسلامی باشد و هم قالب و شکل اجرایی قضیه و هم ساز و کار پیگیری و شریعت. با آنچه که باید برای اجرایی شدن قضای اسلامی بتواند همراه با این نظام حقوقی و نام قضائی اسلامی پیش برود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در گام دوم، این کار یک کار ضروری است. از همه همکاران عزیزمان در بخش‌های قضائی و از صاحب نظران و صاحبان خرد و اندیشه می‌خواهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان موضوع مهم مورد توجه قرار دهند که اگرچه عجله نیست و نباید کار شتاب زده کرد اما نباید خیلی معاطله هم کرد. کار ضرورت دارد و در کار تحولی ما به عنوان یک سند تحولی در این دوره ان‌شاءالله شکل و جهت بگیرد.


به گزارش ایسنا، در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، رهبر انقلاب اسلامی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند فراخواندند.

 

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/98040503047/