سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند ضمانت اجرای قوی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تبیین فرایند تدوین و مزیت های نسبی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در سالن نشست های انجمن های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت الاسلام سید مجتبی میردامای  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی سندالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: به نظر می رسد بعد از این که این سند ابلاغ شد باید این الگو در سیستم های دولتی و هر قوه ای و مجموعه ای که با آن مرتبط است به هر شکل ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: باید دید که مدیران و تدوین کنندگان این سند چه سیستمی را تعبیه کرده اند تا این سند در عمل اجرا شود، چون در غیر این صورت کاری که با زحمت بسیار زیادی صورت گرفته در عمل نتیجه ای در برنخواهد داشت.

حجت الاسلام میردامادی تصریح کرد: بنده خودم برای کنفرانس الگوی پیشرفت در سال 95 مقاله داشتم و مشارکت کردیم ولی به نظر می رسد مقداری اطلاع رسانی در ارتباط با تولید مقالات و این که یک فعالیت پژوهشی در مورد این سند صورت بگیرد در حوزه ضعیف است تا جایی که من خودم از طریق دانشگاه تهران اطلاع پیدا کردم.

وی با بیان این که ارتباط تدوین کنندگان سند باید با بدنه حوزه بیشتر شود، ابراز داشت: مرکزی در این باره در گذشته مرتبط با حوزه بوده است که باید فعال شود و به نظر می‌ رسد خیلی مؤثر باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاهی تهران در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: اخیرا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز توضیحی در ارتباط با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به برخی از اساتید و پژوهشگران حوزوی فرستاده و نظرخواهی کرده اند و از ما خواسته اند که نظرات خود را تا اوایل بهمن تحویل بدهیم که به نظر می رسد این موضوع هم می‌ تواند در رفع نواقص سند مؤثر واقع شود.