سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت زمینه مخالفت ندارد

.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی ظهر امروز در نشست هم اندیشی پیرامون ارتقای سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در مدرسه عالی خاتم الاوصیا(عج) برگزار شد، با بیان این که به دنبال آن هستیم سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس فقهی که هنجارهای جواهری را حفظ کند و اصول مدار باشد، تکمیل شود، گفت: ما معتقدیم که فقه می تواند پاسخگوی همه نیازهای بشر بوده و با پویایی که دارد اقتضائات زمان و مکان را در بر می گیرد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در جلسه مبنی بر این که «آیا سند الگوی پیشرفت ضمانت اجرا دارد یا خیر» اظهار داشت: ضمانت اجرا به آن معنا که همانند قانون و آن چه از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، ندارد، اما الگویی است که برنامه ریزان باید بر اساس آن قوانین و برنامه های آینده را پایه ریزی کنند.

آیت الله علیدوست با اشاره به این که سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همانند یک «اتاق فکر» است و عمر آن پایان دارد، ابراز کرد: به عنوان مثال بعد از انقلاب کبیر فرانسه مشاهده می کنیم که همواره یک سند چشم انداز وجود داشته و از بین نرفته است.

عضو جامعه مدرسین با بیان این که سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارتباط خاصی با عرصه اجرا ندارد، افزود: این سند شکل اجرایی خاص امنیت ملی ندارد، بلکه همانند یک هیأت اندیشه ورز است که همه قوانین و برنامه ها باید بر اساس آن پایه ریزی شود و هیچگونه زمینه مخالفت هم ندارد که دولت ها بخواهند به آن اشکال وارد کرده و از عمل به آن سرپیچی کنند.

وی با تأکید بر این که تدابیر موجود در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ما را به افق های تعیین شده می رساند، خاطرنشان کرد: ممکن است در مسیر رسیدن به افق این سند چشم انداز، اعداد و سال های تعیین شده کم و زیاد شوند، اما وظیفه ما تلاش کردن در جهت رساندن کشور به نقطه مطلوب است.

آیت الله علیدوست با اشاره به این که همه بخش های سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی اندیشمندان و نخبگان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن با دقت تنظیم شده است، یادآور شد: این مسأله بدان معنا نیست که بگوییم این سند از عصمت برخوردار است، بلکه زمینه نقد دارد و همه نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی باید با مطالعه و دقت به بررسی آن بپردازند و با نظرات پخته، آن را تکمیل کنند.

 

منبع خبر:

http://www.rasanews.ir/fa/news/593038/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF