سند الگوی پیشرفت، بیانگر روشنی راه پیش روی انقلاب

.

آیت الله میرباقری در ششمین جلسه کمیته مرکزی بررسی سند الگوی پیشرفت در فرهنگستان علوم اسلامی، ضمن تکریم اندیشمندانی که به نقد و اصلاح این سند کمک می کنند، سند الگوی پیشرفت را بیانگر روشنی راه پیش روی انقلاب دانست.

به گزارش سرویس فرهنگی ایسکانیوز ،رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با توضیح اینکه نقدها به سند الگوی پیشرفت باید اصلاحی باشد، نه رد کل سند، افزود:« در آینده های مبهم چگونه باید حرکت کرد؟! وقتی تفصیل وجود ندارد، باید با نقشه راه جلو رفت. رهبری انقلاب با ابلاغ سند الگوی پیشرفت نشان داد که نقشه راه پنجاه ساله نظام چیست، این تدبیر نکاتی در بر داشت، اولاً اینکه راه پیشروی انقلاب روشن است، ثانیاً مسیر، رسیدن به تمدن اسلامی است، ثالثاً رقیب ما در مسیر پیشرو، رقبای تمدنی اند. رابعاً مراحل طی شده و مراحل بعدی از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی را برشمرده اند، خامساً در این مسیر، «فقه حکومتی»، «علم دینی» و «الگوی پیشرفت» از الزامات این حرکت بیان داشته اند.»
آیت الله میرباقری با اشاره به نگاه راهبردی رهبری در مدیریت انقلاب و نهادسازی های به موقع و کارآمد، اشاره نمود:« رهبر انقلاب از سالها پیش ساختارهایی را برای پیشبرد هر سه مبحث «فقه حکومتی»، «علم دینی» و «الگوی پیشرفت»، ایجاد کرده بودند که الان ثمرات آن به خوبی قابل مشاهده است؛ لذا با این نحوه مدیریت، ما به سمت مقصد در حال حرکتیم.»
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به تحسین افراد بیرون از انقلاب، نسبت به مدیریت رهبری، افزود:«کسانی که بیرون از انقلاب هم هستند این روند رو به جلو را اذعان دارند، انقلاب اسلامی بواسطه مدیریت استراتژیک رهبری توانسته است به این محصولات برسد.»
ایشان تصریح کرد:« رهبر انقلاب به عنوان مدیریتِ نظامی که مقابل کلّ تمدن غرب ایستاده است، به خوبی می دانند که چگونه عمل کنند، چهل سال پیش، از مجموعه های حوزوی، چه کسی می توانست در باب الگوی پیشرفت ورود کند؟! اما الان نهادی تاسیس شده، نیروهایی تربیت شده که از آنها در تنظیم سند استفاده گردیده است.»
استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر تدبیر رهبری در استفاده از نیروهای اندیشمند و آتش به اختیار در تکمیل سند اشاره کرد:« با ابلاغ رهبری، از ظرفیت نیروهای خود جوش و آتش به اختیار برای غنی تر شدن این سند استفاده خواهد شد. این افراد با نگاهی درجه دو به سند، موجب غنای آن خواهند شد. تعیین موضوع در کنار ابلاغ به نیروهای آتش به اختیار با مشخص بودن مسیر حرکت، تدبیری هوشمندانه از جانب رهبری بود.»
آیت الله میرباقری با تاکید بر روشن بودن راه برای امام انقلاب و مثمر ثمر بودن تدابیر پیشبرنده ایشان ادامه داد:« راه برای رهبر انقلاب کاملاً روشن است. لذا هدایت کلی انقلاب را به خوبی در دست دارند، الزامات کار را هم به خوبی ایجاد می کنند، هم¬افزایی ظرفیت ها را هم به درستی به منصه ظهور می رسانند، اینکه در بحث الگوی پیشرفت بعد از 7 سال خواسته اند که دیگران هم ورود کنند به دلیل این است که ظرفیت را افزایش دهند. ایشان می خواهند مجموع ظرفیت انقلاب پشتوانه سند الگو باشد. مهندسی هوشمندانه رهبری بسیار کارآمد و اثر گذار است؛ کلاً سیاست های رهبری در هدایت انقلاب فوق العاده است.»

آیت الله میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با تاکید بر اهمیت الگوی پیشرفت گفت: « الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی باید هم تراز با رقیب تمدنی ما یعنی امریکا تدوین شود. در الگوی پیشرفت باید نگاه تمدنی باشد و نگاه صرفاً منطقه ای نباشد».

به گزارش سرویس فرهنگی ایسکانیوز ، جلسه کارگروه های بررسی سند پایه الگوی پیشرفت به ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم برگزار شد .
در اولین جلسه هماهنگی کارگروهای فعال در امر بررسی و تبیین الگوی پیشرفت، استاد میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با تاکید بر اهمیت الگوی پیشرفت افزود« الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی باید هم تراز با رقیب تمدنی ما یعنی امریکا تدوین شود. در الگوی پیشرفت باید نگاه تمدنی باشد و نگاه صرفاً منطقه ای نباشد»

در این جلسه ابتدا حجت الاسلام غنایی معاونت فرهنگستان به ارائه کلیاتی از شکل گیری کارگروه ها و فعالیت های آنان پرداخت و به معرفی کارگروه های سه گانه پرداخت؛ گروه های اصلاح و ترمیم، کارگروه نظریه پیشرفت و کارگروه گفتمان سازی، که آقایان استاد رضایی، ،آقای مهدیزاده و آقای مظفری مسئولیت کارگروه های گفته شده را برعهده خواهند داشت.
در ادامه حجت الاسلام حسین مهدیزاده به گزارشی از روند کاری که در مورد نظریه انجام شده است پرداختند، وی بیان داشت:« رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته با دغدغه ایجاد قاعده مندی و هماهنگی در حرکت انقلاب اسلامی، تمام سعی خود را کرده اند که هماهنگ و آینده نگرانه «حرکت کردن» را به جامعه بیاموزد، ایشان در این فرآیند عقلانیت اجتماعی ایران اسلامی را ابتدا از موضوع نهضت نرم افزاری آغاز نموده و سپس در تفصیل گفتمان، حوزه های فقاهتی را به تولید فقه حکومتی، دانشگاه و علوم عقلی را به تولید علم بومی و سپس علم دینی و نظام حاکمیت را به تولید الگوی پیشرفت دعوت کرده اند.» وی نیز در ادامه چگونگی روند کاری کارگروه نظریه اجتماعی را مختصراً تبیین نمود.
حجت الاسلام حسن کربلایی نیز به عنوان دبیر کارگروه اصلاح و ارتقاء سند الگوی پیشرفت بیان داشت:« این کارگروه در دو نگاه کلان و خرد به سند الگوی پیشرفت فعالیت خواهد داشت. در نگاه کلان به بررسی نسبت ها و اوزان مفاهیم موجود در سند اقدام می گردد که نیازمند ایجاد مدلی برای تحلیل آن خواهیم بود. البته از آنجایی که تفکر فرهنگستان علوم اسلامی در این قسمت مزیت نسبی دارد، اولویت فعالیت های کارگروه نیز این قسمت خواهد بود. در نگاه خرد به بررسی عناصر واجزای سند الگوی پیشرفت اقدام می گردد و کارگروه سعی می کند که بر اساس مدل ایجاد شده به اصلاح و بهینه سند الگوی اقدام نماید.»
سایر اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه نیز به برخی نکات علمی واجرایی برای رسیدن به اهداف مد نظر پرداختند.
در انتها آیت الله میرباقری ضمن تشکر از جدیت و پی گیری پژوهشگران، بر چابکی ساماندهی کار به جهت رسیدن به هدف در زمان بندی های لازم تاکید داشته و اصلاح ساختار و برنامه را جزو ملاحظات کار برشمردند. ایشان تذکر دادند که مباحث باید در راستای سند تدوین شده باشد و مباحث نظری فرهنگستان به ادبیات سند ارائه شده هماهنگ باشد تا تفاهم بهتر صورت پذیرد. ضمناً ایشان تحلیل روند رسیدن به این سند را نیز از مسائل مهم قابل پیگیری دانستند که در روند اصلاح و ارتقاء باید مد نظر باشد.
ریاست فرهنگستان علوم اسلامی با توجه به اهمیت سندالگوی پیشرفت برای حرکت روبه رشد انقلاب اسلامی، افزود« الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی باید هم تراز با رقیب تمدنی ما یعنی امریکا تدوین شود. در الگوی پیشرفت باید نگاه تمدنی باشد و صرفاً نگاهی منطقه ای نباشد.»

 منبع خبر:

http://www.iscanews.ir/news/992507/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8