حوزه: گفتمان سازی هدف اصلی تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است‌

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: بدون ساختار سازی زندگی جمعی، امکان حرکت و پیشرفت به سمت تمدن نوین اسلامی-ایرانی وجود ندارد، امروز اگر الگویی نوشته می‌شود، نشان از لزوم حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی-ایرانی است، یکی از اهداف بزرگ مقام معظم رهبری از سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گفتمان سازی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، حوزه، حجت‌الاسلام حسن یوسف زاده شامگاه امروز در جلسه بررسی سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، عنوان کرد: ما تا کنون هیچ سند جامعی مانند این سند الگویی که تدوین شده نداشته ایم و برای نخستین بار مقام معظم رهبری حکم تاسیس مرکزی را صادر کرده اند که تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در این مرکز انجام شده است.

وی افزود: الگو یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب که در سند پنج مولفه برای آن در نظر گرفته شده است.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گفت: نظریه با دستور و سفارش تولید نمی‌شود، بلکه به فراخور مساله و نیاز از سوی کسی مطرح شده و به نظریه تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام  یوسف زاده با اشاره به ضعف های برخی از نظریه ها خاطرنشان کرد: برخی از نظریه های موجود شانیت نظریه را ندارند که در حوزه ارتباطات شاهد آن هستیم، ما کار را از مبانی پیشرفت شروع کردیم، چرا که در خلا نظریه مبانی کار را پیش می‌برد.

وی تاکید کرد: اندیشکده های ۲۸ گانه تاسیس شد و پس از الگوی پایه قرار بود کارشان آغاز بشود که پس از فراخوان رهبر معظم انقلاب این سند تبدیل به الگو شد.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با تاکید بر لزوم پرداختن به مباحث هویتی در این سند بیان کرد: در یک جایی در سند باید کیستی و هویت ما را مشخص کند که این مبانی سند را شامل می‌شود، ما در بخش آرمان‌ها بنیادی ترین اندیشه های فرازمانی و فرامکانی را مطرح کردیم که مبتنی بر آراء اسلامی است.

حجت‌الاسلام یوسف زاده تصریح کرد: الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت اگر قرار باشد در جایی اجرا شود ایران بوده و رسالتش گامی متعهدانه در جهت تحقق آرمان‌ها در زیست بوم ایران است.

وی مقطع زمانی پیش بینی شده برای افق درنظر گرفته شده را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: نیل به تمدن نوین اسلامی رسالت نظام و ملت جمهوری اسلامی بوده و برای رسیدن به این تمدن مقطع ۵۰ ساله از منظر افق پیش بینی شده است که این افق از صنف اهداف بلند مدت یا میان مدت قرار می‌گیرد.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ادامه داد: واژه افق و تدبیر الهام بخش از مفاهیم اسلامی بوده و برای اینکه ما گرفتار مسائل کوتاه مدت و روزمرگی‌ها نشویم، نیازمند افقی هستیم که ما را هدایت کند.

حجت‌الاسلام یوسف زاده با تشریح مفهوم الگو ابراز کرد: الگو در ماهیت خود یک نظم اجتماعی است، یعنی منطق رفتارهایمان را به ما گوشزد می‌کند و این نظم باید ما را به سمت تمدن نوین اسلامی رهنمون کند.

وی مطرح کرد: در غرب نگاهی بر توسعه حاکم است که توسعه به جای نمادهای خدایی بنشیند و شعار نه شرقی نه غربی امام خمینی(ره) در این مسیر ما را کمک می‌کند.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با اشاره به چکش کاری های انجام شده درباره مطالب سند یادآور شد: مبانی ما در هشت بخش جمع شد و هستی شناسی و معرفت شناسی پس از بحث و بررسی ها حذف شده و امکان دارد که معرفت شناسی به سند بازگردد.

حجت‌الاسلام یوسف زاده با تاکید بر لزوم خلاصه بودن سند اضافه کرد: این سند باید خیلی گزیده و خلاصه نوشته می‌شد و به همین دلیل ۷۰۰ جلد کتاب تدوین شده در چهار صفحه خلاصه شد که این چهار صفحه دستورکار دو کنفرانس ملی بوده و درباره آن چندین کمیسیون تشکیل شده و حضور چهره‌های شاخص و اندیشمندان سه هزار نقد جمع آوری شد که این نقدها طبقه بندی و اصلاح شده است، بنابراین این سند با گفتگوهای اساسی تدوین شده است.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی های این سند لزوم قرآنی بودن ادبیات آن بوده تا مراجع عظام و علما آن را رد نکنند، سومین ویژگی این بوده که بنا بود مبانی تمدنی اصیل ما در این سند متبلور باشد.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: ما در بحث خداشناسی سه نوع صفات ذات، فعل و صفات مرتبط با انسان که در صفات ذات و فعل مرتبط هستند را وارد سند کردیم و آرمان ها در سطح فردی خلیفه اللهی و در سطح جمعی حیات طیبه مطرح شده است.

حجت‌الاسلام  یوسف زاده افزود: بدون ساختار سازی زندگی جمعی، امکان حرکت و پیشرفت به سمت تمدن نوین اسلامی وجود ندارد، امروز اگر الگویی نوشته می‌شود، نشان از لزوم حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی-ایرانی است.

وی عنوان کرد: ما درباره سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سه بخش داریم، ماقبل سند، متن سند و مابعد سند و برخی از نقدهای وارد شده به سند در بخش ما بعد سند قرار می‌گیرد.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ابراز کرد: یکی از اهداف بزرگ مقام معظم رهبری از سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گفتمان سازی بوده و این حرکت مراجع تقلید، مسئولان و مردم را به سمت این گفتمان حرکت می‌دهد.

حجت‌الاسلام  یوسف زاده تاکید کرد: ما به یک حلقه واسطی نیازمندیم که تمدن ما را به مبانی اسلامی وصل کند و اینکه ما در سند به مبانی پرداخته ایم، به دلیل لزوم پرداختن به آن بوده و دیگر تمدن ها نیز برای خود دارای مبانی هستند.

وی ادامه داد: اینکه در سند مطرح شده که پس از ۱۵ سال از نفت و درآمدهای آن بی نیاز شویم و چشم اندازهای دیگر، به دلیل انگیزه دهی بوده و الزاما این اتفاقات رخ نمی‌دهد، بلکه حرکت ما را می‌تواند تسریع کند.

دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: در عرصه اجتماع تقسیم کار با لحاظ تفاوت های طبیعی باید صورت گیرد و بر این مبنا نظام شغلی ما که مبتنی بر غرب است باید تغییر داده شود.

حجت‌الاسلام یوسف زاده اضافه کرد: با اشاره به لزوم توجه به معرفت شناسی اسلامی در نظام تعلیم و تربیت گفت: در نظام تعلیم و تربیت غربی ها غریزه مدار هستند و ما باید در این حوزه باید فطرت مدار باشیم.

  

 

منبع خبر: http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/474097