خبرگزاری فارس: تشکیل کارگروه تکمیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

مخبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

تشکیل کارگروه تکمیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شورایعالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروهی برای تکمیل و ارتقاء الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل داده است و نهادهای دیگر نیز باید کارها را سریع‌تر آغاز کنند.

تشکیل کارگروه تکمیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شورایعالی انقلاب فرهنگی

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ما یک پایه 50 ساله است، بنابراین باید برنامه‌ریزی شود تا هر چه بیشتر ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تخصصی کمک کنند تا این پیشنهادی که آماده شده است دقیق‌تر و کاربردی‌تر تدوین شود. منظور من از کاربردی‌تر نیز برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت است.

مخبر دزفولی گفت: کار پایه‌ای خوبی در این زمینه انجام گرفته که قطعاً نیاز به بررسی، نقد، تکمیل شدن و ارائه پیشنهادات جدید دارد زیرا این الگو باید کامل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: این الگو در حال حاضر در حد یک پیش‌نویس است و هنوز به عنوان سند نهایی 50 سال آینده اعلام نشده، مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که دستگاه‌های مختلف این موضوع را به همراه نخبگان و دانشمندان بررسی کنند که به نظرم این موج باید آغاز شود و ما هم کمک می‌کنیم.

وی گفت: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروهی برای این موضوع تشکیل دادیم و نهادهای دیگر نیز باید کارها را سریع‌تر آغاز کنند.

 

 منبع خبر:

https://www.farsnews.com/news/13970820000874/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8