ایسنا: ضرورت وجود ضمانت اجرایی برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

عضو اندیشکده عدالت مرکز تاکید کرد

ضرورت وجود ضمانت اجرایی برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر ضرورت وجود یک ضمانت اجرایی قوی برای اجرایی کردن سند تدوین شده در این مرکز تاکید کرد و گفت: یقینا اگر این سند اجرایی ضمانت اجرایی نداشته باشد، همانند سایر اسناد کلان و بالادستی به بایگانی خواهد رفت.

سید کاظم سید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب به اهمیت مشارکت نخبگان در تصمیم‌گیری‌های اجرایی کشوری اشاره و اظهار کرد: نکته مهم و اساسی این است که یک سند واحد برای پیشرفت کشور در همه عرصه‌ها نوشته می‌شود که در تدوین آن فقط یک گروه خاص، ویژه و مجزا نقش ندارند و باید همه اندیشمندان و نخبگان دور هم جمع شوند و در کنار یکدیگر حضور یابند تا در فرایند هم‌افزا تلاش کنند یک سند معقول،‌ منطقی و سنجیده برای توسعه کشور بنویسند.

وی در ادامه تصریح کرد: تمامی نخبگانی که دل در گرو پیشرفت ایران دارند باید کمک کنند مسیر راه توسعه کشور در سال‌های آینده ترسیم شود، چرا که اهداف اسناد راهبردی کشور در راستای تعالی و تثبیت ارزش‌ها و مبانی اندیشه در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر ضرورت وجود ضمانت اجرایی برای اجرایی کردن سند تدوین شده در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید کرد و افزود: یقینا اگر این سند اجرایی ضمانت اجرایی نداشته باشد، همانند سایر اسناد کلان و بالادستی به بایگانی خواهد رفت، چرا که این اسناد در هنگام قانون‌گذاری و سیاستگذاری فراموش می‌شوند، از آنجایی که سند مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است و به همه مراکز و دستگاه‌های تصمیم‌گیری ابلاغ می‌شود، لذا مهم است که همه مراکز تصمیم‌گیرنده نیز برنامه‌های خود را مبتنی بر این سند تنظیم کنند.

سیدباقری با بیان اینکه در جامعه ما به نخبگان بها داده نشده است، گفت: نباید اینطور تلقی شود که بعد از هفت سال، تمام امور بر نوشتن صرف سند قرار گرفته است، بلکه گفتمان‌سازی، نظریه پردازی و مقدمه‌چینی برای رسیدن به یک فرایند دقیق نظری نیز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه بوده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سند ارائه شده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را نباید به عنوان سند پایه و نهایی شده تلقی کنیم. بلکه فرایندِ گفت‌وگوییِ دو سال آینده را باید با این سند پله به پله و گام به گام جلو ببریم.

 

 منبع خبر:

https://www.isna.ir/news/97081205260/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA