ایسنا: برای تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد سایر کشورها مطالعه شده‌ است

 

 

آیت‌الله علیدوست:

برای تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد سایر کشورها مطالعه شده‌ است

رییس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه برای تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد پیشرفت سایر کشورها را مطالعه کرده‌ایم، گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در واقع پارادایم‌ها، اسناد و کلان بسترهای اداره کشور را تهیه می‌کند.

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌خواهد سندی بالادستی برای اداره و پیشرفت کشور تهیه کند، اظهار کرد: این مرکز یک مرکز حقوقی مثل مجلس شورای اسلامی نیست که مصوبات داشته باشد. یک مرشد عام هم نیست که بخواهد نصیحت کند و کاری نداشته باشد مطلبی که بیان می‌کند به بدنه نظام می‌رود یا نه. اگر این جنبه حقوقی و مرشد عام را کنار بگذاریم، به این نکته می‌رسیم که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌خواهد پارادایم‌ها، اسناد و کلان بسترهایی تهیه کند.

وی در ادامه داد: مراکز تصمیم‌گیری نظام در بستر این پارادایم‌ها و اسناد تصمیم‌گیری می‌کنند و در واقع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی برای کشور محسوب می‌شود. البته منظور از اسناد، قانون نیست بلکه برنامه‌هایی برای اداره کشور است که این برنامه‌ها هم ناظر بر شرایط کشور است.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه در تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد توسعه سایر کشورها هم مطالعه شده است، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند اگر علم ما می‌خواهد اسلامی باشد ما باید در مقابل دانش غیر اسلامی موضع سلبی داشته باشیم اما در مراحل تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چنین دیدگاهی وجود نداشته و اسناد توسعه سایر کشورها تهیه و مطالعه شده است. البته یک نسخه می‌تواند متناسب با شرایط یک کشور باشد و در عین حال برای کشور دیگری مناسب نباشد یا مطابق یک دین باشد و طبق باورهای دین دیگر صحیح نباشد.

علیدوست در پایان با اشاره به اینکه در اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد پیشرفت سایر کشورها مطالعه شده است، گفت: اسناد حدود ۷۰ کشور را در اندیشکده مطالعه کرده‌ایم البته خیلی از کشورها اسناد خود را از سایر کشورها گرفته بودند. ما نسبت به اسناد سایر کشورها بدبین نیستیم و معتقدیم این اسناد تجسم درک عقلی است و ما هم در نصوص دینی دعوت شده‌ایم به بهره‌گیری از عقل، بنابراین این اسناد را مطالعه کرده‌ایم.

منبع خبر:

https://www.isna.ir/news/97080401691/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87