ایرنا: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مکمل قانون اساسی است

 

 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مکمل قانون اساسی است

تهران - ایرنا - استاد تمام دانشگاه علم و صنعت گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مکمل، تدوین کننده و گسترش دهنده قوانین قانون اساسی است.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مکمل قانون اساسی است

اسماعیل شیعه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره اهمیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: این الگو تا کنون توانسته با جمع آوری نخبگان و برنامه ریزی برای آینده کشور در راستای توسعه قدم های جدی بردارد.

وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید برمبنای آینده جهان و نیازمندی های محیطی جامعه انسانی اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه و اهداف پیشرفت کشور را مشخص کند.

استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به مکمل بودن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با برنامه های توسعه، یادآور شد: کشور به برنامه های مدون پیشرفت نیاز دارد که مکمل برنامه های گذشته در مسیر توسعه اجتماعی باشد.

** اهمیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای رسیدن به توسعه

شیعه همچنین درباره ضرورت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه فعلی کشور گفت: ایران در تمامی دوران ها به الگویی برای رسیدن به توسعه نیاز داشته است، کشور های توسعه یافته در سال های گذشته توانسته اند با ارائه الگوی مناسبی از فرهنگ کشور خود به پیشرفت برسند.

وی ادامه داد: اهداف برنامه توسعه کشور باید به درستی مشخص باشد و اهمیت این الگو به قدری زیاد است که تمامی احاد جامعه باید در راستای تححق اهداف تلاش کنند.

** لزوم شناخت لازم نسبت به فرهنگ کشور

استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه درباره ارزیابی خود از 50 سال آینده کشور باتوجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: در حال حاضر در حال تدوین و بررسی این الگو هستیم، از این رو باید با ارائه برنامه های متنوع در ابعاد مختلف نسبت به مسائل کشور شناخت لازم را پیدا کنیم.

وی یادآور شد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ارزیابی مناسب از شرایط روز جامعه و همچنین فرهنگ اصیل کشور چهارچوب توسعه را مشخص می کند تا با کمک مردم و نخبگان عملی شود.

این استاد دانشگاه، قانون اساسی کشور را محور اصلی فعالیت دانست و اعلام کرد که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جزئیات بیشتری نسبت به قوانین کلی قانون اساسی کشور ارائه می دهد.

 

 منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83075689