تسنیم: مأموریت مجلس به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از مأموریت این هیئت به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان درباره الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت خبر داد.

ماموریت مجلس به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در آخرین جلسه این هیئت تصمیم گرفته شد اقداماتی از سوی قوه مقننه درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شود، گفت: قرار بر این شد مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از نظرات نخبگان گزارشی در این زمینه تدوین کند.

وی ادامه داد: به کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس نیز مأموریت داده شده تا به بررسی این موضوع بپردازند و ضمن ارائه گزارشی در این زمینه اگر در جاهایی نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد با همکاری مرکز پژوهش‌ها و نخبگان دانشگاهی مبادرت به این کار کنند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: جمع‌بندی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به هیئت رئیسه درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دبیرخانه‌ای که برای این موضوع تشکیل شده ارسال می‌شود.

 

 منبع خبر:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/30/1858772/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA