خبرگزاری فارس: ایجاد کارگروه‌های تخصصی در دانشگاه تهران برای ورود به مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

نیلی احمدآبادی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

ایجاد کارگروه‌های تخصصی در دانشگاه تهران برای ورود به مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس دانشگاه تهران گفت: امیدواریم با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و ارائه نظرات مستند و علمی بتوانیم با ورود به مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقش مؤثری داشته باشیم.

ایجاد کارگروه‌های تخصصی در دانشگاه تهران برای ورود به مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت دانشگاهیان و ارائه پیشنهادات جدید به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: این الگو باید در اختیار دانشگاه قرار بگیرد ضمن اینکه اساتید و محققان دانشگاه تهران و مراکز پژوهشی وابسته به آن، این آمادگی را برای اعلام نظر در این زمینه دارند.

وی افزود: در دانشگاه تهران تلاش می‌شود مشارکت همکاران در موضوعات مختلف کشور که مربوط به مشکلات و معضلات است به کار گرفته شده و این همکار‌ی‌ها بیشتر شود.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: امیدواریم به شیوه ایجاد کارگروه‌های تخصصی و ارائه نظرات مستند و علمی بتوانیم با ورود به مباحث الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نقش مؤثری در این زمینه با ارائه پیشنهادات کارشناسی داشته باشیم.

نیلی احمدآبادی گفت: هر چه نظرات دانشگاه‌ها در موضوعات مربوط به توسعه و پیشرفت کشور بیشتر باشد می‌تواند منجر به پخته شدن پیشنهادات و راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات شود.

وی در پایان گفت: دانشگاه تهران همواره وظیفه خود می‌داند تا با مشارکت در موضوعات کشوری مانند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نقش و وظیفه خود را نسبت به جامعه ایفا کند.

 

منبع خبر:

https://www.farsnews.com/news/13970729001050/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C