ایرنا: تقویت مشارکت کلید تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

 

تقویت مشارکت کلید تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

تهران-ایرنا- استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تقویت جنبه های مشارکت نخبگان و مردم، پشتوانه اجرایی لازم را در اختیار خواهد داشت.

تقویت مشارکت کلید تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

منوچهر فرج زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، درباره مهم ترین ویژگی های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: ویژگی های منحصر به فرد این الگو بسیار متفاوت و متنوع است.

وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حالت یکپارچگی دارد که در برنامه های توسعه ای کشور به عنوان یک حلقه مفقوده همواره وجود داشته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به لزوم ایجاد یک چارچوب کلی برای توسعه کشور گفت: با توجه به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می توان برنامه ریزی های مناسبی را برای توسعه کشور و از سوی دیگر سبک زندگی جوانان ارائه داد.

** جایگاه ایران در منطقه باتوجه به الگو

این استاد جغرافیا درادامه درباره تأثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در توسعه با توجه به وضعیت ایران در منطقه اظهار کرد: این الگو با برنامه ریزی های مستمر توانسته جایگاه ایران در منطقه و جهان را برای 50 سال آینده مشخص کند.

فرج زاده به لزوم افزایش تبادلات منطقه ای اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به اهداف مشخص شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید به جایگاه چهارم در آسیا و هفتم در دنیا از نظر معیارهای پیشرفت تبدیل شود، بنابراین با اندیشیدن تدابیری باید همکاری های متقابل در منطقه افزایش یابد.

وی افزود: باید با گسترش زمینه های همکاری در تمامی عرصه ها راه را برای توسعه ارکان مختلف جامعه باز کرد.

**تحقق اهداف الگو مستلزم مشارکت همه اقشار جامعه است

این استاد دانشگاه همچنین درباره نقش ارکان مختلف نظام، رسانه ها و مردم در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: بی شک اجرای برنامه های این الگو مستلزم مشارکت تمامی اقشار جامعه به ویژه نخبگان است.

فرج زاده افزود: مشارکت همگانی و استفاده از نظرات نخبگان و مردم در پیشرفت کشور موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت راهکارهای مناسب برای رسیدن به توسعه را ارائه می کند، گفت: اگر این الگو با توجه به نیازهای جامعه جمهوری اسلامی ایران تدوین شود، بی شک به درستی پاسخگوی اهداف مورد انتظار جامعه خواهد بود.

** جامعیت لازمه برنامه های توسعه

استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین درباره ارزیابی خود از 50 ساله آینده کشور باتوجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: ارزیابی از 50سال آینده کشور بستگی به سناریویی تنظیم شده در این الگو دارد.

فرج زاده افزود: برای پیش بینی آینده ایران باید الزامات لازم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مشاهده کرد، سپس با دیدی خوشبینانه جایگاه کشور در ابعاد مختلف را متصور شد.

وی تاکید کرد : با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ایجاد سازوکارهای مناسب برای عرصه های مختلف جامعه باید نسبت به آینده ایران خوش بین بود و درنهایت جامعیت را لازمه برنامه های توسعه و این الگو دانست.

  منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83071944