ایرنا: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مردمی شود

 

 

معاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان وزارت نیـرو:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مردمی شود

تهران-ایرنا- معاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو گفت: برای پذیرش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نزد مردم باید با فراخوان عمومی به ترویج اهداف پرداخت.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مردمی شود

هدایت فهمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره اهمیت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: در این الگو صحبت از ترکیب دو تمدن ایرانی و اسلامی است که خلق این تمدن ها به سادگی میسر نمی شود.اهمیت این الگو بیشتر به دلیل قدمت طولانی مدت تمدن های غنی اسلامی و ایرانی است.

این پژوهشگر منابع آب با اشاره به گزاره های مناسب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: البته این گزاره ها نیاز به تکمیل بیشتر دارند چرا که الگو باید با نشان دادن جهت حرکت، اهداف و راهکار رسیدن به تدابیر در درازمدت به عنوان چراغ راه ملت عمل کند.

فهمی ادامه داد: سهم تمدن ایرانی درمجموعه این الگو را بسیارکم دیدم که باید با اندیشیدن تدابیری تجدید نظرهای لازم اعمال شود.

**اهمیت نحوه استقرار گزاره های الگو

معاون دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو در ادامه درباره ویژگی های منحصر به فرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه محیط زیست، گفت: این الگو در مسائل مربوط به مربوط به آمایش، امانت مداری در محیط زیست و مولفه های مدیریت سرزمینی اهداف مناسبی برای توسعه طراحی کرده است اما این اهداف به تنهایی برای رسیدن به پیشرفت کافی نیست.

فهمی به اهمیت نحوه استقرار گزاره های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ابعاد مختلف اشاره کرد و یادآورشد: این الگو به یک چشم انداز کلی، ارزش ها، هنجارها و راهکار مناسب برای تحقق اهداف نیاز دارد که در نهایت با مشخص کردن شاخص هایی برای پایش این الگو کامل شود.

وی خاطرنشان کرد: بیان اهداف به تنهایی تضمینی برای اجرا نیست، باید در کشور بسیاری از برنامه ها و راهبردها را مشخص کنیم چراکه در غیر این صورت شاخص سنجش، ارزیابی و کنترل به درستی انجام نمی شود.

**نخبگان نمی توانند برای عموم نسخه صادر کنند

این پژوهشگر محیط زیست همچنین درباره راهکار مناسب برای تحقق اهداف و برنامه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دو تمدن بسیار مهم مربوط است که برای استقرار و ارائه الگو به زمان بسیاری نیاز دارد، از این رو استفاده از مجموعه نظرات مردمی در راستای تحقق اهداف امری ضروری است.

فهمی در ادامه مشارکت مردمی را راه رسیدن به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و گفت: این الگو باید در اختیار تمامی مردم جامعه قرار گیرد تا همه مردم با اظهار نظر درخصوص مسائل مختلف، خود را در تدوین این الگو سهیم بدانند. تمدن را فقط نخبگان و خبرگان نمی سازند بنابراین نمی توانند برای عموم نیز نسخه صادر کنند.

 

منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83073059