ایرنا: الهام بخشی ویژگی منحصر به فرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفت وگو با ایرنا مطرح کرد:

الهام بخشی ویژگی منحصر به فرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تهران-ایرنا- عضو اندیشکده مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تمامی اقشار جامعه با الهام گرفتن از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مسیر توسعه گام های محکمی برخواهند داشت و در نهایت از سردرگمی نجات می یابند.

الهام بخشی ویژگی منحصر به فرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سید مرتضی نبوی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره ضرورت تدوین و طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا یک نظریه، مدل یا الگو پیشرفت مطابق با فرهنگ خودشان را تهیه کرده اند.

وی افزود: سیاستگذاران در تمامی نظریات پیشرفت با مشخص کردن عوامل اصلی دخیل در توسعه و حمایت نخبگان براساس شرایط جهانی در عصر ارتباطات الگویی طراحی خواهند کرد که بتواند الهام بخش برای همه ارکان کشور باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ویژگی منحصر به فرد الگو جهت دهی و الهام بخشی به تمامی اقشار جامعه و نظام است.

** تأثیر الگو در گسترش عدالت اجتماعی

نبوی در ادامه درباره تأثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در گسترش عدالت اجتماعی در جامعه اظهار کرد: عدالت اجتماعی یکی از اصولی است که باید در روابط همه ارکان پیشرفت یعنی رابطه میان دولت و ملت و رابطه سایر ارکان دولت ، رابطه مردم با مردم و کشور با سایر کشورها حاکم باشد.

وی ادامه داد: بی شک عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین مباحثی خواهد بود که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بخش عمده ای را به خود اختصاص خواهد داد.

** تحقق اهداف الگو در گرو حمایت نخبگان است

عضو اندیشکده مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین درباره راهکار پیروی تمامی ارکان جامعه و نظام از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: این الگو باید در مرحله تنظیم به تمامی نکات توجه لازم را داشته باشد و با جامعیت کامل راهگشا و چراغ راه افراد در برخورد با مسائل مختلف باشد.

نبوی با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت نخبگان از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآور شد: اگر نخبگان کشور به درستی برای ارتقا پایه های این الگو تلاش کنند، بی شک شاهد توسعه تمامی عرصه های جامعه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید به عنوان یک پارادایم نقشی تصمیم گیرنده برای همه ارکان جامعه داشته باشد.

 

منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83071820