ایرنا: تحقق پیشرفت با مدل سازی بومی

 

 

 

تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تدوین الگوی پایه اسلامی - ایرانی پیشرفت، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌ شده و ارائه‌ نظرات مشورتی فراخوانده اند.

تحقق پیشرفت با مدل سازی بومی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دستگاه ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌ شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخوانده اند.

ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را بررسی و بهره برداری کند و نسخه ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید.

** شکل گیری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تا پیش از این در ایران سند چشم انداز بیست ساله 1404 به عنوان برنامه راهبردی نظام در نظر گرفته شده بود که در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. اجرای این چشم انداز از سال 1384 و در قالب چهار برنامه توسعه 5 ساله باید انجام می شد.

منشا شکل گیری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به برگزاری نشست اندیشه های راهبردی در حضور رهبر انقلاب باز می گردد. ایشان در نخستین نشست اندیشه های راهبردی علاوه بر تحلیل مفهومی و مشخص ساختن ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرف ساختاری مورد نیاز برای پیشبرد تدوین الگو را نیز مشخص کردند. ایشان همچنین وظیفه مرکز را تصدی و ورود مستقیم به عرصه نگارش الگو ندانستند، بلکه بسترسازی، تهییج افکار علمی و به طورکلی نظارت و پشتیبانی از این فرآیند معرفی کردند. سند راهبردی معرفی شده چند بخش عمده را تحت عنوان مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر را شامل می شود.

** سامان مند کردن مسیر و ارائه چشم اندازی دقیق

تحقق پیشرفت بالای علمی مستلزم توجه به این مساله است که آن را باید به مثابه امری فرآیندی و بلند مدت دید تا روندِ پیشرفت حالت صعودی پیدا کند و کاربردی تر شود. بنابر این تا زمانی که برای تحقق پیشرفت علمی جریان سازی نشود و مشورت ناپذیری وجود داشته باشد نمی توان انتظار پیشرفتی پایدار را شاهد بود.

یکی از مولفه های فرایندی و روندی مشاهده پیشرفت، سامان مند کردن مسیر و ارائه چشم اندازی دقیق است. براین اساس باید برنامه هایی همچون سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های علمی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گیرد.

نکته دیگر این است که با تغییر دولت ها نباید مسیر پیشرفت علمی وارد فاز جداگانه و منفردی نسبت به مقوله پیشرفت شود. تا زمانی که دولت ها بر اساس رویکردهایی متفاوت با این مساله برخورد کنند، انتظار دستیابی به اهدافِ کلان امکان پذیر نیست. بر این اساس با برنامه ها و رویکردهای منقطعانه و ناهماهنگ پیشرفتی پایدار محقق نخواهد شد.

**نقش نهاد حوزه و دانشگاه در تحقق سند

دو نهاد «حوزه» و «دانشگاه» را می توان از پیشگامان نوآوری و شکوفایی دانست. حوزه می تواند راه را برای نوآوری علمی و فنی دانشجویان حوزوی باز کند. از ابزارها و روشهای متداول در محیط های علمی استفاده نماید و با نوآوری در مباحث دینی و فهم مسائل روز ومستحدثه زندگی، دین خدا را در بین مردم، مورد توجه و رغبت بیشتر قرار دهد. دانشگاه نیز می تواند با نوآوری خود فضای علمی کشور را چه در علوم انسانی و چه در علوم فنی پیش برد و راه را برای رشد و شکوفایی کشور فراهم سازد.

بر این اساس هم افزایی میان حوزه و ودانشگاه مسیر تحقق سند را تسریع می بخشد و به مثابه جهت دهنده می تواند عمل کند.

**الگوی پیشرفت در برابر مدل توسعه غربی

مدل توسعه غربی به دلیل نگرشی خطی و مبتنی بر نوسازی مدل غربی دارای ماهیت غیر دینی و مادی است. همچنین تنها تحقق اهداف و آرمانهای دنیوی را به عنوان الگو مد نظر قرار می دهد. در حالی که پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت توجه به امور مادی و معنوی را به صورت توامان می بیند. همچنین سعادت را به عنوان غایت امور در نظر می گیرد.

بر این اساس می توان بدون پذیرش جهان بینی، ایدئولوژی و تمدن غرب، به پیشرفت دست یافت و بنیان پیشرفت مبتنی بر فرهنگ و ارزش های سازگار و استحکام گر هویت ملی و مذهبی را بنا نهاد. از این رو، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم در مبانی و اهداف و هم در قالب و جهت با سایر الگوهای طراحی شده، متفاوت است.

رهبر انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز در سال 1387 در همین زمینه یادآور شدند: مسیرِ پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ برافتاده ی اردوگاه شرقِ قدیم هم نیست. بحران هایی که در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش روی ماست، می دانیم که این بحرانها گریبانگیر هر کشوری خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند پس ما بایستی مسیرِ مشخصِ ایرانی – اسلامی خودمان را در پیش بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب الگوگرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازی های غربی و شیوه ترجمه گرایی را غلط و خطرناک بدانید.

** استفاده از ظرفیت نخبگان و پیشرفت بومی

هر کشوری برای اینکه به پیشرفت دست یابد، باید یک سری هدف هایی را برای خودش در نظر بگیرد و برای رسیدن به آنها سیاست و راهبرد داشته باشد. پس از این مرحله می تواند راهکار ارایه کرده و در نهایت نقشه راه یا نقشه اقدام داشته باشد.

تاکید رهبری برای بررسی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط نخبگان و صاحب نظران اهمیت این موضوع را چند برابر کرده است تا جایی که نتیجه این بررسی ها می تواند فصلی تازه را برای جمهوری اسلامی ایران بازگشاید.

در واقع نخبگان در هر جامعه ای نقش پیشرو و برجسته دارند و راه پیشرفت کشور را هموار می کنند. زیرا جایگاه ویژه ای در برآوردن نیازمندی کشورها در حوزه های مختلف دارند. بر این اساس در سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی می توان از ظرفیت های آنان استفاده کرد.

بنابر این مهمترین عاملی که می تواند در ساخت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موثر واقع شود، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی نخبگان و کادرسازی در دانشگاه و حوزه است.

 

 منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83071786