روزنامه صبح نو: ایران چهارراه تمدنی آسیاست

 

 

 

دکتر صادق واعظ‌زاده ؛رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

ایران چهارراه تمدنی آسیاست

نشست بیش از ۱۰۰‌نفر از نخبگان دانشگاهی و حوزوی پیرامون هم‌اندیشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ پنج‌شنبه ۲۶مهر ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش فارس، دکتر صادق واعظ‌ زاده، رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه طبق این الگو

مقرر شده است که کشور با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگانی اداره شود، گفت: نحوه طراحی و تصویب الگو که در فراخوان رهبر انقلاب تعیین شده است، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری و اداره کشور با مشورت جمعی نخبگان است.وی با ضروری دانستن توجه به ریشه‌های عمیق و قدیمی مشکلات کشور افزود: یک کارکرد الگوی پیشرفت، ایجاد تعادل و هماهنگی بین کارهای کوتاه‌مدت و زودبازده و کارهای اساسی و بلندمدت است.واعظ‌زاده خاطرنشان کرد:‌ جابه‌جایی قدرت در جهان در بین دو جنگ جهانی پدید آمد و آمریکای شمالی جای اروپا را در سکوی اول قدرت اقتصادی و سیاسی گرفت.وی ادامه داد: بسیاری از مطالعات آینده‌پژوهانه جابه‌جایی دیگری را در توزیع قدرت در دنیا پس از 100سال از جابه‌جایی اول پیش‌بینی می‌کنند و نشانه‌های آن را در تحولات امروز جهان می‌بینند.رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه امروز آسیا آبستن تحولات سرنوشت‌ساز جهان است، ابراز داشت: در 10‌سال گذشته سریع‌ترین رشد GDP در مناطق دنیا متعلق به اقتصاد نوظهور و در حال‌توسعه قاره آسیا است.وی با اشاره به اینکه ایران چهارراه جغرافیایی و تمدنی آسیا است،‌ گفت:‌ به گواهی تاریخ هر تحول فراملی که بر آسیا بگذرد از این چهارراه می‌گذرد. اگر آماده نباشیم، حتی تحولات خوب برای آسیا، ممکن است برای کشور ما خوب نباشد.واعظ زاده با تأکید بر اینکه باید از فرصت‌های تحول و جابه‌جایی جایگاه کشورها در نیم‌قرن آینده

بهره برد،‌ اظهار داشت: حضور و همکاری ایران در تحولات آسیا، ضامن موفقیت ما در تحولات جهانی است.

زیرا آسیا به‌ سوی کسب جایگاه مطلوب خود در دنیا حرکت می‌کند.وی ادامه داد: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به رسیدن ایران به جایگاه مناسب خود از طریق فعال کردن موقعیت‌های ارتباطی ایران تأکید شده است. الگو می‌خواهد که مهارت‌های بومی ایران با پژوهش به فناوری‌های صنعتی تبدیل شود و بازارهای تولید ما با استفاده از فرهنگ و تجارب بومی و دستاوردهای دانشی احیا شود.

عدالت‌خواهی در الگوی پیشرفت

حجت‌الاسلام میرمعزی، رییس اندیشکده عدالت مرکز

با اشاره به محور تأمین وجه اسلامیت در الگوی پیشرفت ابراز داشت:‌ الگوی اسلامی پیشرفت در سطح پایه و عمومی، سه عنصر مبانی نظری، مبانی عملی و آرمان قابل طرح است که منبع استنباط در این سه عنصر، آیات و روایات است.افروز رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اگر انسان مطلوب‌اندیش نباشد، دغدغه پیشرفت نخواهد داشت. طراحی الگوی پیشرفت، پاسخ به نیاز جدی انسان‌های وارسته و خلاق است.عنبری مدیرکل برنامه‌ریزی و تقسیم کار ملی مرکز با تأکید بر اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جایگزین هیچ‌یک از اسناد راهبردی و سیاستی کشور نیست، خاطرنشان کرد: به تعبیر دقیق‌تر، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انسجا‌م‌بخش و هدایت‌گر اسناد دیگر است.پناهی رییس اندیشکده

امور اجتماعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز اظهار داشت: تحول اساسی در بلندمدت به صورت تدریجی با حرکت آگاهانه اتفاق می‌افتد و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ناظر به چنین حرکتی است. گفتمان‌سازی علاوه‌بر حوزه نخبگانی، باید در سطح عمومی و مردمی نیز انجام شود.نیازی رییس اندیشکده علم مرکز افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ترکیبی از بلندپروازی و واقع‌گرایی توصیف کرد و افزود: این الگو افق رنگ و بوی اسلامی ایرانی دارد و ترکیبی از عدالت‌خواهی و معنویت‌گرایی شیعی ایرانی و عقلانیت موجود در تفکر شیعی ایرانی دارد. صدرا، رییس اندیشکده سیاست نیز قانون اساسی را اساس الگوی پیشرفت دانست.

 

منبع خبر:

http://sobhe-no.ir/newspaper/576/13/22934