ایسنا: ضرورت ایجاد عزم ملی برای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

اکبرزاده تاکید کرد

ضرورت ایجاد عزم ملی برای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

 

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر ضرورت ایجاد عزم ملی برای اجرای سند این الگو در بین نخبگان و سیاستمداران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده در ابتدای نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که امروز در مرکز این الگو برگزار شد، تأکید کرد: این نشست در حقیقت یک جلسه کاری برای هماهنگی و تقسیم کار است. با تلاش جدی جمعی از جامعه نخبگانی کشور در مدت 7 سال، گام مهمی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برداشته شده است که تهیه نقشه راه و مسأله شناسی، از نتایج این تلاش چند ساله بوده است. 

وی در ادامه افزود: مسائل اصلی کشور با مشورت جمعی در حدود 100 نفر، شناسایی شده و در نهایت در 13 مسأله مهم به عنوان یکی از ورودی‌های الگو مشخص شدند. 

عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطر نشان کرد: بحث آینده‌پژوهی نیز از نیازهای مهم در مسیر طراحی الگو بود تا روندهای آینده در منطقه مورد توجه قرار گیرد؛ در این مسیر، آسیب‌شناسی برنامه‌های کشور انجام شد و مدل‌های رایج توسعه و همچنین تجارب جهانی شناسایی شدند. 

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: در این تلاش 7 ساله که مبتنی بر روش‌های قابل دفاع بوده است، مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی و به بحث گذاشته شد و نهایتا به شکل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد.   

اکبرزاده افزود: نگاه ما به الگو به عنون نقشه جامع تحول جامعه است و اجرای آن نیازمند عزم ملی است که این عزم ملی از طریق گفتمان حاصل می‌شود.

به گفته وی، در مرحله اول اجرای الگوی فوق نیازمند گسترش آن بین نخبگان و بعد تعمیم به عموم جامعه هستم که البته ویژگی دیگر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، بلندمدت بودن آن است و همه اقشار و گروه‌های صاحب نظر علاقه‌مند به پیشرفت کشور در آن مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: این الگو حاصل عقل جمعی گروهی از نخبگان و صاحبنظران است و از این حیث به گروه و دسته خاصی تعلق ندارد. حدود 3 هزار نفر از شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی در تهیه و طراحی این الگو مشارکت داشته‌اند و تاکنون حدود 2900 نقد درخصوص الگوی پایه دریافت کرده‌ایم. 

دکتر اکبرزاده گفت: علاوه بر مشارکت شخصیت‌های حوزوی، دانشگاهی و  پیشکسوت در تدوین الگوی فوق، تعداد 7 هزار نفر از جوانان نخبه کشور نیز در این طرح مشارکت داشته‌اند. 

به گفته اکبرزاده، مراحل طی شده در طی 7 سال گذشته، گام نخست برای طراحی و تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بوده است و اکنون در آستانه شروع گام دوم هستیم. 

وی خاطر نشان کرد: مأموریت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در 2 سال آینده شامل تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری است؛ بنابراین محصول باید در مراجع سیاستگذاری و اجرایی تشریح و بازخورد آن در این مدت دریافت شود. 

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: هدف از برگزاری این نشست، تمرکز بر تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری و تقسیم کار است. برای معرفی الگو و تبیین الگو باید وفاق نسبی داشته باشیم و به یک منطق واحد و فهم مشترک برسیم و هدف از جلسه امروز، وفاق ذهنی و فهم مشترک برای معرفی الگو با ادبیات مشترک است. 

به گزارش ایسنا، نشست بررسی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز (پنجشنبه 26 مهرماه) با حضور جمعی از صاحبنظران و نخبگان حوزه و دانشگاه، اعضای اندیشکده‌های مرکز و شخصیت‌های راهبردی برگزار شد. 

در ابتدای این نشست، فراخوان مقام معظم رهبری در خصوص طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرائت شد. بازخوانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، هم‌اندیشی در پاسخ به سوالات اساسی درباره الگوی پیشرفت، تبادل نظر و هماهنگی در خصوص تشریح و تبیین الگو در مراجع رسمی سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی، مشارکت در جلب همکاری مجامع و شخصیت‌های علمی در نقد و ارتقای الگوی پیشرفت، اهداف اصلی برگزاری این نشست بود.

 

منبع خبر: 

 https://www.isna.ir/news/97072614527/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA