ایسنا: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است

 

 

 

نبوی: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است

image.png

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی محسوب می‌شود و همه ارکان مختلف کشور از آن برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری الهام می‌گیرند.

سید مرتضی نبوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که در ادبیات جهانی توسعه، الگو معادل مدل است، اظهار کرد: مدل از نظریه به دست می‌آید. در دنیا نظریه‌های توسعه متنوع است و ما نیز باید دیدگاه خود را درباره توسعه به گونه‌ای تبیین کنیم که از طریق آن بتوان الگویی به دست آورد که سیاستگذار، برنامه‌ریز ، قانونگذار، مجری، مردم و نخبگان از آن الهام بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: نظریه، نتیجه‌ کار نخبگان کشور است که البته باید مدام به روز و متناسب با شرایط کشور باشد. رهبری پیش از این پیشنهاد طراحی سند چشم اندازه 20 ساله را داشته‌اند و این سند چشم انداز در کشور برای طراحی سیاست‌های کلی، الهام بخش بود. در واقع سیاست های کلی بر اساس این سند چشم انداز طراحی می‌شود. در حال‌ حاضر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی محسوب می‌شود و در واقع این الگو بالاتر از سند چشم انداز قرار می‌گیرد و همه ارکان مختلف کشور از آن برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری الهام می‌گیرند و در واقع جهت گیری‌های کلی پیشرفت کشور، نوع رابطه دولت و ملت و رابطه کشور با جامعه جهانی بر اساس آن مشخص می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که قانون اساسی سندی دراز مدت تر نسبت به الگو است و این الگو با الهام از قانون اساسی طراحی می‌شود، ادامه‌ داد: تمام ارکان نظام از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الهام می‌گیرند. به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طراحی سیاست‌های کلی به این الگو نگاه دارد. سایر ارکان نظام نیز این نگاه را خواهند داشت.

نبوی در پایان تصریح کرد: اگر ما عوامل اصلی پیشرفت کشور، اصول حاکم بر روابط دستگاه‌های مختلف نظام، روابط دولت با جامعه و نخبگان را مشخص کنیم می‌توانیم به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی دست یابیم.

 

منبع خبر:

https://www.isna.ir/news/97072815356/%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA