شبکه خبر: نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

با حضور اندیشمندان و نخبگان کشور؛

نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱۰۰نفر از اندیشمندان و نخبگان کشور امروز در دانشگاه تربیت مدرس نخستین نشست خود را به منظور بررسی الگوی تهیه شده برگزار کردند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

این نشست در پی فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی از ارکان نظام و نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور برای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای قرن آینده برگزار شد و در آن نخبگانی که در هفت سال گذشته برای تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشته اند حضور داشتند.

در طول هفت سال گذشته الگوی پایه پیشرفت تهیه شده است و برای بررسی وارد مرحله دوم می‌شود.

 

منبع خبر:

http://www.irinn.ir/fa/news/634520/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA