ایسنا: تلاش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای تبدیل مهارتهای بومی به فناوری‌های صنعتی

 

 

 

واعظ زاده اعلام کرد

تلاش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای تبدیل مهارتهای بومی به فناوری‌های صنعتی

نشست بررسی الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌خواهد که مهارت‌های بومی ایران با پژوهش به فناوری‌های صنعتی تبدیل شود و بازارهای تولید ما با استفاده از فرهنگ و تجارب بومی و دستاوردهای دانشی احیا شود تا همه عوامل تولید در یک محیط، جمع و تولید به‌صرفه شود.

به گزارش ایسنا، دکتر صادق واعظ زاده در نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که امروز در مرکز این الگو برگزار شد، اظهار کرد: در الگوی پیشرفت مقرر شده است که کشور با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگانی اداره شود. در واقع نحوه طراحی و تصویب الگو که در فراخوان رهبر معظم انقلاب تعیین شده است، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری و اداره کشور با مشورت جمعی نخبگان است.

وی در ادامه افزود: وقتی به مشکلات امروز کشور فکر می‌کنیم، ممکن است اقدامات ضروری و فوری که باید انجام شود، فکر کردن به آینده بلندمدت کشور را مشکل جلوه بدهد، اما وقتی به ریشه‌های عمیق و قدیمی این مشکلات توجه می‌کنیم، می‌فهمیم که علاوه‌بر اقدامات فوری، کارهای اساسی و طولانی‌مدتی باید انجام شود تا مسائل کشور به طور اساسی حل شود.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: یک کارکرد الگوی پیشرفت، ایجاد تعادل و هماهنگی بین کارهای فوری و کوتاه‌مدت و زودبازده و کارهای اساسی و بلندمدت است.

به گفته وی، با مشاهده بعضی تصمیمات لازم و فوری و مقبول همگان در کشور که به درستی اجرا نمی‌شود، باید پاسخ بدهیم که تهیه الگو برای دهه‌های آینده به چه کاری می‌آید. اما وقتی آینده‌نگری بعضی کشورهای دیگر را مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم مشکلاتی بعضاً بزرگ‌تر از مشکلات ما برای دهه‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کنند، تهیه و اجرای الگوی پیشرفت را ضروری می‌یابیم.

واعظ زاده گفت: جابه‌جایی قدرت در سطح جهان در بین دو جنگ جهانی پدید آمد و آمریکای شمالی جای اروپا را در سکوی اول قدرت اقتصادی و سیاسی گرفت. خیلی از مطالعات آینده‌پژوهانه جابه‌جایی دیگری را در توزیع قدرت در دنیا پس از صد سال از جابه‌جایی اول پیش‌بینی می‌کنند و نشانه‌های آن را در تحولات امروز جهان می‌بینند.

وی افزود: امروز آسیا آبستن تحولات سرنوشت‌ساز جهان است. در 10 سال گذشته سریع‌الرشدترین GDP در مناطق دنیا متعلق به اقتصاد نوظهور و درحال‌توسعه قاره ما است. رشد آسیا ناشی از شکوفایی برنامه‌ریزی‌شده ظرفیت‌های وامانده آسیا خواهد بود.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: ایران چهارراه جغرافیایی و تمدنی آسیا است. به گواهی تاریخ هر تحول فراملی که بر آسیا بگذرد از این چهارراه می‌گذرد. اگر آماده نباشیم، حتی تحولات خوب برای آسیا، ممکن است برای کشور ما خوب نباشد، همان‌طورکه پایان جنگ جهانی دوم برای ایران همراه با مصائب زیادی بود. باید بکوشیم از فرصت‌های تحول و جابه‌جایی جایگاه کشورها در نیم‌قرن آینده که در آسیا متمرکز شده است، سود ببریم.

واعظ زاده ادامه داد: حضور و همکاری ایران در تحولات آسیا، ضامن موفقیت ما در تحولات جهانی است؛ زیرا آسیا به‌سوی کسب جایگاه مطلوب خود در دنیا حرکت می‌کند. حضور ضروری و مفید ایران در تحولات آسیا به معنی غفلت از رقابت و تعامل با غیرآسیا نیست.

به گفته وی، همان‌طورکه کشورهای بزرگ آسیا مثل چین و هند، تعاملات گسترده‌ای با غیرآسیا دارند، در الگوی پیشرفت بر رسیدن ایران به جایگاه مناسب خود ازطریق فعال کردن موقعیت‌های ارتباطی ایران تأکید شده است و توقف خام‌فروشی منابع طبیعی کشور با ایجاد زنجیره تولید ارزش افزوده از مواد خام کشور خواسته شده است و برای این منظور تسهیل ورود کارآفرینان دانشی به عرصه اقتصاد و توسعه شبکه‌های علم، فناوری و نوآوری و احیای بازارهای تولیدی تخصصی تدبیر شده است.

وی گفت: الگوی فوق می‌خواهد که مهارت‌های بومی ایران با پژوهش به فناوری‌های صنعتی تبدیل شود و بازارهای تولید ما با استفاده از فرهنگ و تجارب بومی و دستاوردهای دانشی احیا شود تا همه عوامل تولید در یک محیط جمع شود و تولید به‌صرفه شود.

واعظ زاده در پایان خاطر نشان کرد: موقعیت ارتباطی ممتاز ایران در طول تاریخ دست‌دردست فرهنگ ایرانی-اسلامی موجب حضور مؤثر ایران در تحولات پیرامونی بوده است. جاذبه این فرهنگ همراه با قابلیت جذب و تعامل زیادی که دارد، امروز هم می‌تواند در خدمت پیشرفت ایران قرار گیرد.

 

 منبع خبر:

https://www.isna.ir/news/97072614566/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C