ایرنا: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرنوشت را رقم خواهد زد

 

 

استاد دانشگاه علامه طباطباییالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرنوشت را رقم خواهد زد

تهران - ایرنا - استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر الگوی اسلامی ایرانی توسعه به درستی طراحی و اجرا شود، سرنوشت کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و تکنولوژی را به خوبی رقم می زند.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرنوشت را رقم خواهد زد

محمد حسین پناهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره اهمیت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: مسئله آینده ایران به برنامه های توسعه ای بستگی دارد که قرار است از دل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی شود.

وی افزود: در حال حاضر در کشور بصورت ادواری برنامه های 5 ساله ای اجرا می شود که تا کنون نقشی در تحقق اهداف توسعه نداشته است.

این جامعه شناس با اشاره به کمبودهای موجود در مسیر پیشرفت کشور، گفت: برنامه های توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی کمبود های جدی دارد زیرا در این سال ها در این خصوص الگوی جامع مطابق با شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی امروز ایران در کشور طراحی نشده است.

پناهی با اشاره به تبعیت برنامه های توسعه کشور از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یادآور شد: این الگو با شناسایی موانع رسیدن به اهداف توسعه، کشور را در مسیر پیشرفت قرار می دهد.

وی ادامه داد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نه تنها در دل خود راهکارهایی برای تحقق اهداف در بلند مدت را گنجانده بلکه توانایی شناسایی موانع در راه تحقق اهداف خود را نیز دارد.

** لزوم پذیرش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مردم و نخبگان

این استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه درباره راهکار های مناسب اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زندگی مردم اظهار کرد: این الگو بطور کلی در مرحله اجرا باید توسط دو قشر از جامعه یعنی نخبگان و مردم عادی پذیرفته شود تا در نهایت بتواند اهداف خود را محقق کند.

پناهی افزود: نخبگان جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه باید به نوعی از اقناع دست یابند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مسیر توسعه کشور را هموار خواهد کرد.

وی به لزوم تلاش نخبگان و برنامه ریزان توسعه کشور اشاره کرد و گفت: نخبگان باید متعهدانه در تمامی زمینه های برنامه ریزی و بودجه، اهداف توسعه را پیگری کنند، تحقق اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم اجماع نخبگان بر سر الگو و راهکارهای آن است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: از سوی دیگر الگوی اسلامی ایرانی توسعه باید مورد پذیرش مردم عادی جامعه باشد.

پناهی گفتمان سازی را راه حل مناسب برای ترغیب مردم به الهام گرفتن از الگوی اسلامی ایرانی توسعه دانست و معتقد است که این گفتمان سازی باید به گونه ای انجام شود که مردم با میل و اراده خود ارزش های درون الگو را بپذیرند.

** نمایان شدن اثرات مثبت الگو در آینده دور و نزدیک

استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین درباره ارزیابی خود از 50 سال آینده ایران با توجه به الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار است بالاتر از تمامی اسناد کشور در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار گیرد، از این رو جایگاه والای آن سبب می شود تا تصمیم گیران مسائل کلان جامعه برای الزام آور بودن این الگو تبعیت کنند.

پناهی یادآورشد: در حال حاضرالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کامل نشده و یک الگوی پایه تهیه شده تا براساس آن، سند نهایی پیشرفت طراحی شود.

وی بر لزوم پذیرش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مردم و نخبگان جامعه تأکید و خاطر نشان کرد: اگرنخبگان و مردم باور کنند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی برای توسعه کشور است و با امید و تعهد برای اجرای آن تلاش کنند، بی شک در آینده ای دور و نزدیک اثرات مثبت این سند در تمامی ابعاد جامعه نمایان خواهد شد.

 

منبع خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83071500