باشگاه خبرنگاران جوان: گردهمایی طراحان الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت + فیلم

 

 

گردهمایی طراحان الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت + فیلم

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با حضور صاحب نظران و استادان برگزار شد.

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با حضور صاحب نظران و استادان برگزار شد.

شاه بیت این الگو که طراحی آن هفت سال زمان برده بر اساس مبانی دینی و آرمانی است.

مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت موظف شده است ظرف دو سال آینده نسخه ارتقاء یافته این الگو را برای تصویب و ابلاغ ارائه کند.

منبع خبر:

 https://www.yjc.ir/fa/news/6703045/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85