باشگاه خبرنگاران جوان: برای تبیین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید به یک منطق واحد برسیم

 

 

اکبرزاده:

برای تبیین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید به یک منطق واحد برسیم

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: برای تبیین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید وفاق نسبی داشته باشیم.

برای تبیین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید به یک منطق واحد برسیمبه گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی اکبرزاده دبیر نشست و عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست هم اندیشی تدوین این الگو که صبح امروز پنجشنبه ۲۶مهرماه برگزار شد، تأکید کرد: این نشست در حقیقت یک جلسه کاری برای هماهنگی و تقسیم کار است. با تلاش جدی جمعی از جامعه نخبگان کشور در مدت 7 سال، گام مهمی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برداشته شدهکه تهیه نقشه راه و مسأله شناسی، از نتایج این تلاش چند ساله بوده است.

اکبرزاده افزود: مسائل اصلی کشور با مشورت جمعی در حدود 100 نفر، شناسایی شده و در نهایت در 13 مسأله مهم به عنوان یکی از ورودی های در الگو مشخص شدند.

عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطر نشان کرد: بحث آینده پژوهی نیز از نیازهای مهم در مسیر طراحی الگو بود تا روندهای آینده در منطقه مورد توجه قرار گیرد؛ در این مسیر، آسیب شناسی برنامه های کشور انجام، مدل های رایج توسعه و همچنین تجارب جهانی شناسایی شدند.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: در این تلاش 7 ساله که مبتنی بر روش های قابل دفاع بوده است، مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی و به بحث گذاشته شد و نهایتا به شکل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد.

اکبرزاده افزود: نگاه ما به الگو به عنوان نقشه جامه تحول جامعه نیازمند عزم ملی است و این عزم ملی از طریق گفتمان حاصل می شود که در مرحله اول نخبگانی و بعد از آن نیازمند تعمیم به عموم مردم جامعه است. ویژگی دیگر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، بلندمدت بودن آن است که همه اقشار و گروه های صاحب نظر علاقه مند به پیشرفت کشور در آن مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: این الگو حاصل عقل جمعی گروهی از نخبگان و صاحبنظران است و از این حیث به گروه و دسته خاصی تعلق ندارد. حدود 3 هزار نفر از شخصیت های علمی، حوزوی و دانشگاهی در تهیه و طراحی این الگو مشارکت داشته اند و تاکنون حدود 2900 نقد درخصوص الگوی پایه دریافت کرده ایم. علاوه بر مشارکت شخصیت های حوزوی، دانشگاهی و پیشکسوت، 7 هزار نفر از جوانان نخبه کشور نیز در این طرح مشارکت داشته اند.

به گفته اکبرزاده، مراحل طی شده در طی 7 سال گذشته، گام نخست برای طراحی و تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بوده است و اکنون در آستانه شروع گام دوم هستیم. مأموریت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در 2 سال آینده شامل تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری است؛ بنابراین محصول باید در مراجع سیاستگذاری و اجرایی تشریح و بازخورد آن در این مدت دریافت شود.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: هدف از برگزاری این نشست، تمرکز بر تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری و تقسیم کار است. برای معرفی الگو و تبیین الگو باید وفاق نسبی داشته باشیم و به یک منطق واحد و فهم مشترک برسیم و هدف از جلسه امروز، وفاق ذهنی و فهم مشترک برای معرفی الگو با ادبیات مشترک است.

منبع خبر:

 https://www.yjc.ir/fa/news/6702529/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85