خبرگزاری صدا و سیما: آغاز نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

با حضور اندیشمندان و نخبگان کشور؛

آغاز نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف بررسی الگوی تهیه شده آغاز شد.

آغاز نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این رویداد با حضور نخبگان و اعضای اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آغاز شده است.

در طول هفت سال گذشته الگوی پایه پیشرفت تهیه شده است و برای بررسی وارد مرحله دوم می‌شود.

منبع خبر:

 http://www.iribnews.ir/fa/news/2255831/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA