خبرگزاری صدا و سیما: نشست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

 

 

 

با حضور ۱۰۰نفر از اندیشمندان و نخبگان کشور؛

نشست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

نشست هم اندیشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور ۱۰۰نفر از اندیشمندان و نخبگان کشور در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این همایش به ابتکار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در پی فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی از ارکان نظام و نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور برای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای قرن آینده برگزار شده است و در آن نخبگانی که در هفت سال گذشته برای تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشته اند حضور دارند.

 

 

Ina 

منبع خبر:

 http://www.iribnews.ir/fa/news/2255873/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA