خبرگزاری صدا و سیما: سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

با توجه به افق ۵۰سال آینده کشور؛ سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق ۵۰سال آینده کشور تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق ۵۰ سال آینده کشور تهیه شده است.

 

Untitled6666 picture

 

منبع خبر

http://www.iribnews.ir/fa/news/2256468/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA